Takaisin

”Helikopterissa näet metsän puilta”

Hoitoon pääsyn epätasa-arvoisuutta ei korjaa pelkästään se, että työterveyshuollon sairaanhoito lopetettaisiin. Lillukanvarsien tuijottelun sijaan nyt täytyy nousta ylemmäs tarkastelemaan koko lehtometsää, sanoo Kari-Pekka Martimo.

Suomessa sosioekonomisten luokkien mukaiset terveyserot ovat valtavat ja eniten avun tarpeessa olevilla on heikoin hoidon saatavuus. Julkisuudessa palstatilaa tuntuu usein saavan ratkaisuehdotus, jossa työterveyshuollosta poistetaan sairaanhoitopalvelut, jolloin lääkärikeskuksissa työskenteleviä työterveyshuollon lääkäreitä siirtyisi merkittävässä määrin terveyskeskuksiin – pakon edessä. Tämä ajatus saa dosentti Kari-Pekka Martimon puistelemaan päätään.

– Näin ei tulisi tapahtumaan. Tällaiset ovat todella yksinkertaisia lineaarisia ajattelumalleja, jotka eivät auta ongelman ratkaisemisessa. Asenteet menevät vain enemmän solmuun ja keskustelu kilpistyy eipäs–juupas-tyyppiseksi, Työeläkeyhtiö Ilmarisessa osastonjohtajana työskentelevä Martimo kummeksuu.

Hän muistuttaa, että järjestelmätason ongelma vaatii järjestelmätasoisen ratkaisun.

– Käytän usein vertauksena helikopteria, jonka täytyy nousta riittävän korkealle, jotta voi nähdä kokonaisuuksia. Liian usein helikopteri pidetään maassa, ja kokonaisuuden näkökulmasta ryhdytään puhumaan lillukanvarsista. Kansallisen ongelman ratkaisemisessa ei sillä tavoin saada aikaan ratkaisua.

Lääkäriliiton Tasa-arvoiset terveyspalvelut -työryhmä laati keväällä 2023 linjauksen, johon on listattu askelia kohti tasa-arvoisempaa palvelujärjestelmää. Osa askelista on toteutettavissa ripeästikin. Kari-Pekka Martimon puheenjohtama kurssi ”Tasa-arvoa (työ)terveyspalveluihin” on jatkumoa työryhmän työlle.

– Ohjelmassa on mukana THL:ää, Lääkäriliittoa, STM:ää, Kelaa ja Työterveyslaitosta. Minun haasteeni, toiveeni ja tavoitteeni tämän muutaman tunnin mittaisen kurssin puheenjohtajana on, että me voisimme käydä rakentavaa keskustelua siitä, että meillä on iso ongelma, jota ei voi korjata pienillä keinoilla.

Maisema voi muuttua nopeasti

Martimon ura on kulkenut vahvasti työterveyden parissa. Hän muistuttaa, että nykytilanne on aivan eri kuin se, mihin työterveyslaki ja sen antama mahdollisuus yleislääkäritasoiseen sairaanhoitoon aikanaan tuli.

– Isoilla firmoilla oli nykyistä useammin oma työterveysasema ja terveyskeskuksilla paljon isompi rooli palvelujen tuottajana. Tänä päivänä lähes 90 prosenttia työterveyspalvelujen piirissä olevista saa palvelut jopa ympäri vuorokauden toimivista lääkärikeskuksista, Martimo kuvailee.

Työterveyshuoltokaan ei voi olla järjestelmämuutoksessa koskematon. Martimon oma mielenkiinnon kohde on omalääkärijärjestelmä, jossa jokainen kansalainen saisi valita itselleen omalääkärin, työskenteli tämä sitten terveyskeskuksessa, yksityisellä sektorilla tai työterveyshuollossa.

– Kaikilla kansalaisilla olisi samanlainen oikeus valita lääkärinsä, joka sitoutuisi tiettyihin hoitoonpääsyaikoihin. Kun hoidon ja tutkimisen mahdollisuudet ovat kaikilla kansalaisilla yhtäläiset, kyllähän se johtaisi ainakin jonkinlaiseen tasa-arvoisuuden paranemiseen.

Martimo uskoo, että kurssilla keskusteluissa kuullaan kipinää ja tappuraa, mutta jos nähdään metsä puilta, keskustelussa siirrytään seuraavalle, laajemman perspektiivin tasolle.

– Osallistuja pääsee kuvaannollisesti helikopterin kyytiin ja tunnistaa nykyisen järjestelmän epätasa-arvoisuuden piirteitä sekä tuntee niiden korjaamiseksi ehdotettuja järjestelmämuutoksia.

Kari-Pekka Martimo toivottaa tervetulleeksi mukaan kaikki, jotka ovat kiinnostuneet terveydenhuollon kehittämisestä.

– Nyt kuullaan, löytyykö tästä paljon puhutusta ja kalutusta aiheesta mitään uutta. Olen varma, että löytyy.

Kurssi nro 120 Tasa-arvoa (työ)terveyspalveluihin Lääkäripäivillä keskiviikkona 24.1.

Toim. Jaana Ahlblad