Takaisin

Ohjelmaryhmän puheenjohtajan tervehdys

Lääkäripäivien järjestelyt alkavat yleensä lähes heti edellisten Lääkäripäivien päättymisen jälkeen. Kurssiehdotuksia saapuu kevään aikana erikoislääkäriyhdistyksiltä runsaasti ja näistä ehdotuksista on kesän ja alkusyksyn aikana ohjelmaryhmän kokouksissa ensin seulottu ja sitten hiottu mahdollisimman kattava ja toimiva kokonaisuus.

Ohjelmaryhmän 15 jäsentä edustaa useita erikoisaloja ja kokouksissa käydyt keskustelut ovat olleet moniulotteisia ja mukavan poikkitieteellisiä. Jäsenet ovat tulleet ohjelmaryhmän kokouksiin hyvin valmistautuneina, ilmapiiri on johdonmukaisesti pysynyt hyvänä ja – kiitos jäsenten aktiivisuuden – on ryhmän sisäisiä työtehtäviä onnistuttu jakamaan varsin tasapuolisesti.

Lääkäripäivien uudistumisen myötä ohjelmaryhmän jo ennestään hyvin määritellyt vastuualueet ovat entisestään selkiintyneet, kun pääosin kliinikoista koostunut ohjelmaryhmä on johdonmukaisesti voinut keskittyä kurssikokonaisuuteen, kiitos hyvin toimivien muiden taustajärjestelyiden.

Yksinomaan helpoksi ei kuitenkaan ohjelman kokoamistyötä voi kehua. Myös tällä kerralla hyvien kurssiehdotusten määrä ylitti ohjelman hyväksymiskapasiteetin ja yksittäisten kunnianhimoisten ja mielenkiintoisten kurssiehdotusten jättäminen lopullisen ohjelman ulkopuolelle tuntuu aina yhtä ikävältä.

Toivomme, että nyt kasattu kokonaisuus tulee toimimaan ja täyttää osallistujien tarpeet. Iso kiitos kaikille kurssiehdotuksia lähettäneille tahoille, riippumatta siitä hyväksyttiinkö se mukaan vai ei. Lääkäripäivien järjestäminen olisi mahdotonta ilman näitä tahoja, jotka vuodesta toiseen kokevat tärkeänä tuoda oman alansa koulutusta tällaisen tapahtuman laajalle osallistujajoukolle.

Clas-Göran af Björkesten
Lääkäripäivien ohjelmaryhmän puheenjohtaja