Takaisin

Lääkäripäivien uudistunut ohjelma kutsuu mukaan

Suomessa järjestetään vuosittain useita lääkärien täydennyskoulutustapahtumia. Kuopion, Oulun, Tampereen ja Turun alueelliset lääkäripäivät ovat erinomaisia tapahtumia ja kokoavat oman yhteistyöalueensa lääkärit yhteen. Helsingin Lääkäripäivien fokus on aina ollut valtakunnallinen. Toki ne ovat myös oman yhteistyöalueensa alueelliset lääkäripäivät, mutta pyrkimys on sitä laajempaan osallistujakuntaan ja tapahtumaan. Kysymys ei ole siitä, että Helsinki haluaisi röyhistellä rintaansa, vaan siitä, että lääkäreillä on yhteisiä, kaikkia koskettavia, valtakunnallisia tarpeita ja tavoitteita. Näiden käsittelemiseen tarvitaan foorumi, ja sellainen Helsingin Lääkäripäivät – tai oikeammin ja lyhyemmin Lääkäripäivät – haluaa olla.

Eri aiheita eri päivinä

Jotta tapahtuman sisällössä tavoitettaisiin valtakunnallisuus, mietittiin Lääkäripäivien ohjausryhmässä jo edellisvuoden tapahtuman valmistelun yhteydessä, että vuoden 2024 tapahtumassa tulisi kliinistä työtä tekevän lääkärin työkalupakin lisäksi tarjota eväitä myös muille osa-alueille, joiksi valikoitui opetus ja tutkimus sekä johtaminen. Kun nyt ja varmasti jatkossakin kliiniset luentokurssit ja pienryhmäopetukset muodostavat suurimman osan sisällöstä, sovimme, että nämä uudet ohjelmalinjat keskitetään eri päiville. Niinpä johtamisen kurssit on sijoitettu keskiviikkoon 24.1. ja opetus ja tutkimus torstaihin 25.1. Kliinisiä aiheita löytyy kurssiohjelmasta kaikkina kolmena päivänä, myös perjantaina 26.1.

Mietimme myös sellaista vaihtoehtoa, että kaikkien ohjelmalinjojen sisältöjä olisi kuljetettu trackeinä kaikkina kolmena päivänä, mutta päädyimme kuitenkin edellä esitettyyn rakenteeseen. Kuuntelemme tulevien Lääkäripäivien kävijäpalautetta erittäin herkällä korvalla, ja jos track-mallia pidetään parempana kuin ohjelmalinjoja, toteutamme vuoden 2025 Lääkäripäivät sillä mallilla. Lisäksi, jos jotakin muuta yhteistä teemaa pidetään parempana kuin nyt valittuja ohjelmalinjoja, voimme vaihtaa ja kehittää niitäkin. Tapahtuma tehdään – tietenkin – sen kävijöille: haluamme tuottaa arvokkaana pidetyn ja hyödylliseksi koetun sisällön!

Ohjelma syntyy asiantuntijavoimin, järjestäjänä tapahtuma-ammattilaiset

Tapahtuman toteutustapaakin on muutettu hieman. Aiemmin se on järjestetty omin voimin, toki eri yritysten ja yhteistyökumppaneiden osaamista hyödyntäen. Vuoden 2024 Lääkäripäivillä Helsingin Messukeskus vastaa järjestelyistä aiempaa suuremmalta osin.

Ohjelman kokoaminen on toteutettu entiseen tapaan. Suurkiitos kaikille niille, jotka ovat panostaneet ohjelmaesitysten toimittamiseen ja ohjelman toteuttamiseen sekä ohjelmaryhmälle, joka on tehnyt korvaamattoman arvokkaan työn ohjelmaehdotusten läpikäynnissä!

Janne Aaltonen
toiminnanjohtaja
Suomen Lääkäriliitto