HUOM! Nämä ovat vanhat sivut. Siirry ajankohtaisille sivuille tästä.

Läkardagarna 2022

Temat för Läkardagarna 2022 är Digitaliseringen – drar läkare och patient nytta av den? Patientens förmåga att driva sina egna ärenden påverkas bl.a. av kultur, resurser, utbildning, ålder, social ställning, mental hälsa och rusmedelsbeteende. Hur klarar sig äldre patienter, syn- och hörselskadade samt personer med funktionsnedsättning i vår digitala värld? Hur kan en papperslös patient söka vård och få vård?

Läkaren står inför en ständig utmaning när hen möter patienter från mycket olika utgångspunkter. Patientens och läkarens roller förändras också hela tiden inom hälso- och sjukvården. Elektroniska system kan i sin tur öka eller minska säkerheten. Virtuella tillämpningar inom medicinen har i snitt ansetts säkra, och den tekniska utvecklingen har upplevts betjäna hälso- och sjukvården. Hur skyddar vi data från dataintrång, men så att det blir möjligt att få tillräckligt med information?

Digitaliseringen erbjuder mycket nytt: artificiell intelligens kan sköta sådana uppgifter som tidigare krävt läkares uppmärksamhet. Moderna möjligheter till digitalisering finns tillgängliga bl.a. för bedömning av läkemedelsbehandling, bilddiagnostik, rehabilitering, behandling av psykiska störningar och till och med för akut vård av äldre.

Utbudet av kurser på Läkardagarna 2022 är stort, och alla virtuella kurser kan också ses som inspelningar fram till söndag 13.2.2022. Kurserna behandlar olika symtom och sjukdomar bl.a. ur gastroenterologisk, kirurgisk, neurologisk och kardiologisk synvinkel: när en åkomma kan skötas inom primärvården och när det behövs specialiserad sjukvård. Det finns flera kurser om barns och ungas psykiska välbefinnande, både när det gäller distansvård och de utmaningar som coronapandemin medför. Det finns en egen kurs om långtidssymtom vid coronainfektion och identifiering, behandling och rehabilitering av dem.

Utöver virtuella kurser ordnas också kurser för smågrupper som av tradition varit mycket populära och som genomförs ansikte mot ansikte. Kursen Internationella nödsituationer och återupplivning är tillbaka i programmet. Du kan studera tolkning av EKG på en morgon- eller eftermiddagskurs. Systemfel i arbetsmiljön och hantering av dem med patienter och anhöriga behandlas på en interaktionskurs. Det finns också kurser i behandling av smärta i de övre extremiteterna och ryggen. Ortopediska kliniska undersökningsmetoder kan övas vid Tölö sjukhus och undersökning av patienter med led- och ryggsymtom vid HUS Triangelsjukhuset.

Välkommen till Läkardagarna! Vid öppningen kan du träffa kollegor på Mässcentret 26.1.2022. Öppningen hålls ansikte mot ansikte utan streaming. Kurserna presenteras på webben 26–28.1.2022, och i samband med kurserna har du möjlighet att kommentera och ställa frågor till sakkunniga på chatten. Nu är det enkelt att uppgradera kompetensen.