HUOM! Nämä ovat vanhat sivut. Siirry ajankohtaisille sivuille tästä.

Puheenvuoroja ajankohtaisista teemoista

Tule kuuntelemaan mielenkiintoisia ja ajankohtaisia tietoiskuja ja debatteja, joita on tarjolla päivittäin.

Ohjelmatallenteet ovat katsottavissa esitystä seuraavana päivänä 13.2.2022 asti.

Keskiviikko 26.1.2022

Klo 10.00–10.45 Puhtia potilaaseen verkon välityksellä

Koulutuksen järjestäjät: SKS:n preventiojaos, SKS:n invasiivisen kardiologian jaos
Moderaattori: LT, kardiologian erl Mikko Minkkinen, HUS Sydän- ja keuhkokeskus
Yhteyshenkilö: Marit Graner, SKS:n preventiojaoksen pj

Alustukset
Digitaalinen sydänvalmennus eTulppa
kuntoutuksen ja sairastuneen tuen asiantuntija Pirjo Suomalainen, Sydänliitto
eTulppa sepelvaltimopotilaan digitaalisessa hoitopolussa
sairaanhoitaja Johanna Keränen, OYS

Paneeli
LT, apulaisylilääkäri Kari Kaikkonen, OYS Sydänosasto
LT, ylilääkäri Anna-Mari Hekkala, Sydänliitto
professori emeritus Kaj Husman, Itä-Suomen yliopisto

Klo 14.00–14.45 Debatti: Mistä sisäilmasta oireileminen ja sairastuminen johtuu?

Puheenjohtaja: professori Kari Reijula, Helsingin yliopisto
Yhteyshenkilö: neurol el, dos., Markku Sainio, Työterveyslaitos

Esiintyjät:
prof. Tuula Putus
prof. Kari Reijula
prof. Juha Pekkanen
LT, lastentautien el Tiina Tuomela
dos. Markku Sainio

Keskustelussa kuullaan perustelut eri näkemyksille sisäilman terveydellisestä merkityksestä. Oireilussa ja sairastelussa, mukaan lukien astma ja monikemikaaliherkkyys, ympäristötekijöiden syyosuudesta on eriäviä kantoja. Tämä hämmentää kansalaisia ja terveydenhuollon toimijoita sekä johtaa erilaisiin suosituksiin hoidon ja sisäympäristöjen välttämisen osalta. Asiaa käsitellään debatissa useista eri näkökulmista.

Puhujat ovat ympäristölääketieteen ja -terveyden sekä Terveet tilat 2028 ja Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelmien (2018–2028) asiantuntijoita Turun ja Helsingin yliopistosta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta ja Työterveyslaitoksesta.

Klo 15.00–15.45 Liikuntalääkettä avoterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilaille

Puheenjohtaja: LitM Esko Heikkinen
Yhteyshenkilö: Heikki Tikkanen, Eija Kemppainen

Esiintyjät
LT, liikuntalääketieteen erikoislääkäri Lauri Alanko
professori, liikuntalääketieteen erikoislääkäri Heikki Tikkanen

Kuinka liikuntalääketiede voi olla apuna potilaan hoidossa niin avoterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossakin? Lisäksi keskustellaan siitä, miten liikuntalääketieteen erikoisalan poliklinikkatoimintaa pystytetään perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon ja mitä asioita tällöin kannattaa huomioida.

Torstai 27.1.2022

Klo 10.00–10.45 Nuoren kuljettajan ajoterveys – miten voin arvioida ja vaikuttaa?

Yhteyshenkilö ja puheenjohtaja: apul.ylil. Hannu Parikka, HUS

Esiintyjät
Risto Vataja, HUS
Marja-Liisa Huuskonen, TYKS
Hanna Rutila, Liikenneturva

Lääkärien rooli on muuttunut haasteelliseksi, kun arvioitavana on poikkeuslupaa hakeva 17-vuotias nuori. Tällöin arvioinnissa korostuvat psyykkisten sairauksien, kuten vakavan masennuksen ja ADHD:n arvion lisäksi erilaisten kehityshäiriöiden tai liikkumista estävien fyysisten vaivojen merkitys ajoterveyden kannalta. Henkilöauton ajokortin voi Traficomin myöntämällä poikkeusluvalla saada jo 17-vuotiaana, jos siihen on erityisiä syitä. Nyt valmistellaan jopa poikkeuslupavaatimuksesta luopumista. Nuorten miesten riski kuolla liikenteessä henkilöauton kuljettajana on muita ikäryhmiä suurempi ja moninkertainen nuoriin naisiin verrattuna. Riskialttiille ajotavalle ovat ominaista suuret ajonopeudet, lyhyet turvamarginaalit, liikennesäännöistä piittaamattomuus, ajaminen humalassa ja ajo turvavöittä.

Klo 14.00–14.45 Syöpä ja työelämä – digitaalisuuden mahdollisuudet ja rajat

Yhteyshenkilö ja puheenjohtaja: erityisasiantuntija Emma Andersson, Suomen Syöpäpotilaat ry

Esiintyjät
EL, LT, tutkijatohtori ja kliininen opettaja Sanna Iivanainen, Oulun yliopistollinen sairaala / Oulun yliopisto
EL, LT Minna Pihlajamäki, työterveyshuollon tutkimus ja kehittäminen, Työterveyslaitos / kliininen opettaja, Helsingin yliopisto
apulaisprofessori Paulus Torkki, Helsingin yliopisto

Miten digitaaliset interventiot voivat parantaa hoidon vaikuttavuutta ja edistää työikäisen syöpään sairastuneen elämänlaatua ja työelämään paluuta? Tietoiskussa aihetta tarkastellaan moniammatillisen tuen ja yksilöllisiin tarpeisiin perustuvien digiratkaisujen tärkeyden sekä vaikuttavuuden näkökulmista. Miten erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon yhteistyöllä voidaan edistää sairastuneen työelämään paluuta?

”Syöpäpotilaiden sähköinen omaseurantatyökalu pidensi potilaiden mediaanielinaikaa jopa viisi kuukautta. Tämä kävi ilmi tutkimustuloksesta, joka esiteltiin maailman suurimmassa syöpäkonferenssissa ASCOssa Yhdysvalloissa kesäkuun alussa [2017].” (Lähde: Mediuutiset 16.6.2017, www.mediuutiset.fi/uutiset/asco-konferenssi-sahkoinen-omaseuranta-pidensi-potilaan-elinaikaa/67720c24-992b-37cc-982a-0be2d12fd60d

Klo 15.00–15.45 Digitaalisuus – miten sähköistyy lääkäreiden koulutus?

Yhteyshenkilö: LT Sara Kaartinen

Esiintyjät
LK Simo Nuuttila
LT Sara Kaartinen
dos. Eeva Pyörälä, Helsingin yliopisto

Digiloikasta on paljon puhuttu, mutta miten se on osunut medisiinarin ja erikoistuvan arkeen. Debatissa pohditaan, miten tehdään etäopetuksesta osallistavaa ja aktivoivaa.

Perjantai 28.1.2022

Klo 10.00–10.45 Miten lääkäreiden tulisi puhua ruokavalioista ja ravitsemuksesta?

Yhteyshenkilö ja puheenjohtaja: terveydenhuollon erikoislääkäri Mikaela Grotenfelt-Enegren, LSV ry

Esiintyjät
kansanterveystieteen professori Pilvikki Absetz, Tampereen yliopisto
ravitsemustieteen apulaisprofessori Anne-Maria Pajari, Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto, Helsingin yliopisto
terveyden edistämisen vs. ylilääkäri Paula Häkkänen, HUS Perusterveydenhuollon yksikkö
terveydenhuollon erikoislääkäri Mikaela Grotenfelt-Enegren, LSV ry

Ruoan ravintosisältö sekä ruoan vaikutukset terveyteen herättävät yhä enemmän kiinnostusta, ja muun muassa kasvispainotteiset ruokavaliot ovat lisääntymässä. Myös lääkäreiden olisi hyvä valmistautua lisääntyvästi työssään kohtaamaan kysymyksiä ravitsemuksen terveysvaikutuksista.

Klo 10.45–11.00 Lääkäri & Kongressi 2022 -palkinnonjakotilaisuus

Lääkäri & Kongressi -palkinto jaetaan Lääkäripäivien aikana lääkärille, joka on tuonut menestyksekkäästi oman alansa kongressin Suomeen. Palkinnon suuruus on 5 000 euroa, ja sen myöntää Suomen Messusäätiö. Palkinnon jakavat Lääkäriseura Duodecimin varapääsihteeri Juha Pekka Turunen ja Messukeskuksen toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen. Tervetuloa seuraamaan palkinnonjakotilaisuutta. Kuka on tällä kertaa ansainnut tämän arvostetun palkinnon itselleen?

Klo 12.00–12.45 Suomi ja EU:n terveystietostrategia – digitalisaation seuraava askel

Keskustelijoina
projektijohtaja Markus Kalliola, Sitra
johtaja, Tuula Helander, STM
kansallinen asiantuntija Konstantin Hyppönen, Euroopan komissio
keskustelun vetäjänä erityisneuvonantaja Tapani Piha, STM ja Sitra

EU:n terveystiedon strategia kehittyy nopeasti tavoitteenaan sen tehokkaampi rajat ylittävä käyttö. Työssä käytetään muun muassa Suomen kokemuksia toisiokäytöstä. Suomella on merkittävä panos kolmessa käynnissä olevassa tietojenvaihtohankkeessa.

Klo 14.00–14.45 Debatti: Lääketieteen opetusta somessa?

Puheenjohtaja: professori Kari Tikkinen, Helsingin yliopisto
Yhteyshenkilö: professori Virve Koljonen, HUS

Esiintyjät
dos. Eeva Pyörälä, Helsingin yliopisto
LT, erikoislääkäri Sina Hulkkonen, HUS
dos., ylilääkäri Outi Kaarela, KYS

Sosiaalinen media on monen arkipäivää, ja some jakaa vahvasti mielipiteitä puolesta ja vastaan. Mutta onnistuuko lääketieteen opetus somessa?

Klo 15.00–15.45 Tuoko musiikki terveyden vai viekö se sen?

Esiintyjät
apul. prof. Teppo Särkämö, Helsingin yliopisto, Psykologian ja logopedian laitos
dos. Miikka Peltomaa, Uniklinikka Coronaria
prof. Seppo Soinila, TY/Tyks Neurokeskus

Ryhmä esittelee tutkimusnäyttöön perustuvan käsityksen seuraavista teemoista: musiikin vaikutusmekanismit terveen ihmisen aivoissa, musiikin tuottaman stressin lievityksen ilmeneminen ja merkitys aivoinfarktipotilailla, musiikin toipumista edistävät vaikutukset aivoinfarktin jälkeen, musiikin kuntouttavat vaikutukset muistihäiriöpotilailla, musiikinkuuntelun riskit ja muusikon terveysriskit.