Takaisin

Uusi Käypä hoito -suositus pureutuu itsetuhoisuuteen

Miksi sallisimme yhtään itsemurhaa? Niiden estämiseksi kannattaa ehdottomasti työskennellä, sanoo professori Sami Pirkola.

Kuinka tunnistaa itsetuhoinen potilas? Millainen hoitopolku on paras itsemurhaa yrittäneelle? Mitä Suomessa voidaan tehdä itsemurhien ehkäisemiseksi? Muun muassa näihin kiperiin kysymyksiin vastaa tuore Käypä hoito -suositus. Se edustaa hiukan uudentyyppistä lähestymistapaa suositusten sarjassa, jossa yleensä tarkastellaan jotain tiettyä sairausryhmää tai diagnoosia.

– Käypä hoito -suositus itsemurhien ehkäisystä ja itsemurhaa yrittäneen henkilön hoidosta perustuu kansanterveydelliseen tarpeeseen. Itsetuhoisuus, itsemurhan yritykset ja itsemurhat aiheuttavat monenlaista suurta hätää ja kärsimystä. Tarve löytää apukeinoja ja lisätä terveydenhuollon osaamista on merkittävä, kertoo sosiaalipsykiatrian professori Sami Pirkola Tampereen yliopistosta.

Itsemurhien ilmaantuvuus on Suomessa puoliintunut 1990-luvun alusta tähän päivään. Niiden määrä on kuitenkin länsimaisittain edelleen melko korkea.

– Itsemurhakuolemat ovat Suomessa monta kertaa yleisempiä kuin esimerkiksi liikennekuolemat. Itsemurha näkyy kuolinsyytilastoissa merkittävästi erityisesti nuorten ryhmässä. Miksi sallisimme yhtään itsemurhaa? Niiden estämiseksi kannattaa työskennellä, sanoo Pirkola, joka on parhaillaan mukana laatimassa valtakunnallista mielenterveysstrategiaa, jonka yhtenä ulottuvuutena on itsemurhien ehkäisy.

Juuri Lääkäri 2020 -tapahtuman alla julkaistava Käypä hoito -suositus on tarkoitettu laajasti terveydenhuoltoon, kuten muutkin sarjan suositukset. Lääkärikunnasta on huomioitu erityisesti yleislääkärit, joille suositus antaa vastauksia akuutteihin hoitokysymyksiin. Se kertoo muun muassa, miten itsemurhaa yrittänyttä tai itsemurhan riskissä olevaa ihmistä tulisi hoitaa ja kuinka kiireellisesti. Psykiatreille on kirjattu tarkempia hoitomenetelmiä.

– Lisäksi suosituksen kohderyhmää ovat sosiaalityön ja muut ihmistyön parissa työskentelevät sekä päätöksiä tekevät tahot. Vaikka kyseessä on ennen muuta itsemurhaa yrittäneen ihmisen hoitosuositus, mukana on runsaasti myös yleistä itsemurhien ehkäisyyn liittyvää asiaa.

Torstai-iltapäivän kurssilla käydään läpi suosituksen olennaiset osat.

– Tulemme korostamaan sitä, että itsemurha on monitekijäinen ilmiö, jonka ehkäiseminen vaatii kärsivällisyyttä, itsetuhoisuuden tunnistamista ja hyvää hoitoa, professori Pirkola kiteyttää.

Lisäksi kurssilla kerrotaan muun muassa, mitä jokaisen ammattilaisen tulisi tietää itsetuhoisen tai itsemurhan yrittäneen ihmisen kohtaamisesta, sekä siitä, miten auttaa läheisiä, kun apu ei tullut ajoissa.

Kurssi 220: Itsemurhien ehkäisy ja itsemurhaa yrittäneen hoito, uusi Käypä hoito -suositus. Torstaina 9.1.2020 alkaen klo 13.30.