Takaisin

Käsiteltävä varoen

Haurasta vanhusta tulee hoitaa herkin käsin hänen toimintakykynsä vaalimiseksi. Mutta kuinka gerasteenisen potilaan voi tunnistaa esimerkiksi päivystyksessä?

Kun vanhus sairastuu äkillisesti, hoitovalinnoissa täytyy ottaa huomioon gerastenian eli hauraus-raihnausoireyhtymän (HRO) mahdollisuus ja sen vaikutus.

– Hauras vanhus on herkkä saamaan vakavia haittavaikutuksia esimerkiksi invasiivisesta kirurgiasta tai syöpähoidoista. Haitat saattavat lamauttaa toimintakyvyn, johtaa laitoshoitoon ja jopa kuolemaan. Klassisen sanonnan mukaan ”jalaton vanhus ei pärjää kotona”, toteaa geriatrian erikoislääkäri Minna Koivukangas Oulun kaupunginsairaalasta.

Mutta kuinka hauraan potilaan voi tunnistaa nopeassa ja lyhyessä kohtaamisessa esimerkiksi päivystyksessä? Mitä lääkärin pitää selvittää, jotta vältytään valitsemasta liian raskaita hoitotoimia? Tehtävään on olemassa erilaisia kysely- ja seulontatyökaluja.

– Työkaluja on kymmeniä, osa niistä on suunnattu juuri päivystysarvioon tai muuhun lyhyempään kontaktiin. Tutkimuksissa on osoitettu, että esimerkiksi kävelynopeuden ja puristusvoiman mittaaminen antavat tietoa luotettavasti ja toimivat itsenäisinä gerastenian mittareina. Kerromme kurssilla näistä tunnistamisen työkaluista tarkemmin.

Geriatrisissa yksiköissä puolestaan käytetään kokonaisvaltaista geriatrista arviointia, jolloin potilaan kognitio, liikkumiskyky, apuvälineet ja sosiaaliset tekijät selvitetään perusteellisesti ajan kanssa.

Gerasteniassa ei ole kyse normaaliin ikääntymiseen kuuluvasta elinjärjestelmien heikkenemisestä, vaan siinä heikentymisprosessi on nopeutunut. Gerasteniaa alkaa ilmaantua selkeämmin 70 ikävuoden jälkeen. Gerasteniaa esiintyy sitä enemmän, mitä vanhemmaksi eletään, joten hauraita vanhuksia tulee lähitulevaisuudessa vastaanotoille ja päivystykseen yhä useammin.

– Toimintakyvyn lasku ja sairastavuus pakkautuvat yleensä elämän loppupäähän. Olisi arvokasta, että elinaika saataisiin jatkumaan laadukkaalla toimintakykyisellä elämällä.

Eväitä hauraan vanhuksen tunnistamiseen ja tietoa gerastenian ennaltaehkäisystä kurssilla 118: Kun hauras vanhus sairastuu äkisti – tue toimintakykyä akuuttitilanteissa. Keskiviikkona 8.1.2020 klo 13.30 alkaen.