Takaisin

Hyvät pahat opioidit

Opioidit ovat erittäin tehokkaita ja hyviä lääkkeitä, mutta vain silloin, kun niitä käytetään oikein, muistuttaa professori Eija Kalso.

Opioidit ovat välttämättömiä akuutin kivun ja syöpäkivun hoidossa, mutta kroonisen kivun hoidossa niillä tehdään helposti karhunpalvelus.

– Periaate on, että opioideja käytetään vain rajallinen aika. Yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta niitä ei koskaan ole tarkoitus käyttää lopun elämää, Eija Kalso toteaa.

Opioidien kokonaiskulutus on kääntynyt Suomessa laskuun, mutta kahden vahvan opioidin kulutus on kasvussa. Kela lähetti tänä vuonna palautekirjeen niille lääkäreille ja hammaslääkäreille, joiden määräämällä reseptillä on vuonna 2018 ostettu fentanyyliä tai oksikodonia. Kyseiset potilaat olivat ostaneet vähintään kolmen kuukauden lääkkeet eivätkä he sairastaneet syöpää.

HUS:n kipuklinikan ylilääkärinä toimiva professori Kalso uskoo, että vahvojen opioidien käytön lisääntymiselle on monta syytä.

– Kaikkiin päihdyttäviin aineisiin suhtaudutaan liberaalimmin kuin aikaisemmin. Lisäksi maailmalla ja myös meillä on vedetty liian suora yhteys syöpäpotilaiden hoidon hyvistä tuloksista kroonisen kivun hoitoon. Nämä potilasryhmät ovat kuitenkin hyvin erilaiset. Lisäksi kivun hoitoon kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota, mutta esimerkiksi perusterveydenhuollossa ei ole riittävästi tarvittavia kivunhoidon työkaluja.

Opioideja voidaan käyttää kroonisen kivun hoidossa siten, että niillä käynnistetään kuntoutumisprosessi, jossa lopulta muilla menetelmillä kuin kipulääkkeillä on tärkein osuus. Toinen indikaatio on lievittää kipua esimerkiksi tekonivelleikkausta odottaessa. Kummassakin tapauksessa käyttö suunnitellaan väliaikaiseksi.

– Opioideihin liittyy vakavia haittoja, jotka lisääntyvät annoksen ja hoidon keston myötä. Tästä on kiistatonta näyttöä. Kroonisessa pitkäaikaisessa kivussa opioidien riski-hyötysuhde on aivan erilainen kuin akuutissa kivussa tai syöpäkivussa.

Opioidit ovat herättäneet suuria tunteita jopa siinä määrin, että niiden puolesta kampanjoidaan erityisesti sosiaalisessa mediassa.

– Asiantuntijat ovat joutuneet aggressiivisen hyökkäyksen kohteiksi oikoessaan väittämiä, jotka sisältävät väärää tietoa tai muita perättömiä asioita. Se on valitettavaa.

Kalso muistuttaa, että lääkäri päättää opioidihoidosta ja kantaa myös vastuun sen toteutumisesta. Hoidon aloittaminen ja lopettaminen tulee pyrkiä tekemään yhteisymmärryksessä potilaan kanssa. Opioidilääkitys tulee lopettaa vähitellen, siinä auttavat muun muassa psykologiset menetelmät.

Kalso suosittelee opioidikurssia kaikille opioidilääkitystä määrääville lääkäreille, kuten yleislääkäreille, kirurgeille, fysiatreille ja psykiatreille.

– Asiaan tulee suhtautua vakavuudella. Jos aikoo määrätä opioideja, niiden farmakologia tulee hallita hyvin.

Lisää aiheesta kurssilla 106: Opioidi vai ei? Keskiviikkona 8.1.2020 alkaen klo 8.30.