Takaisin kurssilistaukseen

Mitä uutta muistisairauksien hoidosta (K)

Kurssin aikataulu

 • 13:30

  Avaus

  prof. Juha Rinne Turun yliopisto

 • 13:40

  Muistisairauksien varhaisvaiheen tunnistaminen

  el Ari Rosenvall Helsinki

 • 14:05

  Muistisairauslääkkeet – hyötyä ja haittoja

  el, tutkija Laura Ekblad Turun yliopisto

 • 14:30

  Kättä pidempää – miten arvioida kognitiota ja toimintakykyä

  prof, yl Anne Koivisto Helsingin yliopisto, HUS

 • 14:55

  Kahvitauko

 • 15:25

  Neuropsykiatriset oireet – tunnistaminen ja hoito

  yl Risto Vataja HUS

 • 15:50

  Lääkkeettömät hoidot – mitä, milloin, miksi?

  yl Minna Löppönen TYKS

 • 16:15

  Onko oikeustoimi pätevä? Muistisairaan oikeudellisen toimintakyvyn arviointi

  prof. Anna Mäki-Petäjä-Leinonen Itä-Suomen yliopisto

 • 16:40

  Yhteenveto

  prof. Juha Rinne Turun yliopisto

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Kurssinumero: 218
Paikka: Renkonen
Aika: 25.1.2024 13:30 - 16:50
Aihealueet: Neurologia
Puheenjohtaja: neurologian dos., prof., Juha Rinne , Turun yliopisto
Yhdyshenkilö: Koordinaattori, Marjo Lepistö , Duodecim
Tavoite: Session tavoitteena on tuoda esille muistisairauksiin, niiden varhaiseen diagnostiikkaan ja lääkkeelliseen ja lääkkeettömään hoitoon liittyviä uusia asioita ja käsitellä muistisairaiden oikeustoimikelpoisuuden arviointia.
Kohderyhmä: Kaikki lääkärit sekä esh:ssa että pth:ssa (erityisesti geriatrit, neurologit, psykiatrit, radiologit ja yleislääkärit), lääketieteen opiskelijat sekä muistisairauksien parissa työskentelevä muu sote-henkilöstö.
Erikoistuminen: Hyväksytty 3 tuntia, alat: geriatria, neurologia, psykiatria, työterveyshuolto, yleislääketiede
Erityispätevyys: muistisairaudet