Takaisin kurssilistaukseen

Lääkehoidon riskit ja niiden hallinta (K)

Kurssin aikataulu

 • 08:00

  Monisairaiden ja iäkkäiden potilaiden lääkehoidon riskipaikat

  prof. Esa Jämsen Helsingin yliopisto

 • 08:30

  Kansallinen riskilääkeluokitus

  Projektipäällikkö Elsi Similä Fimea

 • 08:45

  Esimerkkejä riskilääkkeistä

  lääkitysturvallisuuskoordinaattori Schepel Lotta HUS
  lääkitysturvallisuuskoordinaattori Toivo Terhi Pirkanmaan hyvinvointialue

 • 09:15

  Kahvitauko

 • 09:45

  Lääkehoitoprosessin riskipaikat

  Lääkitysturvallisuuskoordinaattori, FM (toksikologia) Kuusisto Marianne Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

 • 10:15

  Lääkityksen arviointi moniammatillisesti (potilastapauksia)

 • 10:45

  Lääkityksen arviointi moniammatillisesti (potilastapauksia), jatkuu

 • 11:15

  Fimean tietotuotteet lääkitykseen liittyvien riskien hallinnan tukena

  kehittämisylilääkäri Juho Wedenoja Fimea

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, Fimea ja Helsingin yliopisto
Kurssinumero: 301
Paikka: Pelkonen
Aika: 26.1.2024 08:00 - 11:45
Aihealueet: Kliininen farmakologia ja lääkehoito
Puheenjohtaja: Kehittämisylilääkäri, Juho Wedenoja , Fimea
Yhdyshenkilö: prof., Esa Jämsen , Helsingin yliopisto
Tavoite: Kurssin jälkeen osallistuja - ymmärtää riskilääkkeen ja iäkkäillä vältettävän lääkkeen käsitteet - tietää millaisia riskejä monisairaan ja iäkkään potilaan lääkehoitoon voi liittyä - tietää lääkärin roolin lääkehoitoprosessin eri vaiheissa - osaa tunnistaa keskeiset lääkitykseen liittyvät riskit ja tietää, miten puuttua niihin hyödyntäen sähköisiä työkaluja
Kohderyhmä: Kaikki kliinistä potilastyötä ja lääkehoitoa toteuttavat ammattilaiset, sairaanhoidon hallinto ja johto sekä muut esihenkilöt, opetushenkilöstö
Erikoistuminen: Hyväksytty 4 tuntia, alat: kliininen farmakologia ja lääkehoito, hyväksytty 3 tuntia, alat: sisätaudit/runkokoulutus, terveydenhuolto (EL) ja hyväksytty 2 tuntia, alat: geriatria