Takaisin kurssilistaukseen

Kognitiivisten oireiden arviointi vieraskielisillä ja muista kulttuureista tulevilla (K) Huom! siirto saliin Renkonen

Kurssin aikataulu

 • 13:30

  Avaus

  neurologian dos. Johanna Krüger Oulun yliopisto ja OYS

 • 13:35

  Muistisairauden diagnosointi erikielisillä

  neurologian dos. Kati Juva HUS

 • 14:10

  Vähän kouluja käyneiden maahanmuuttajien kognitiivisen arvioinnin haasteet

  FT, neuropsykologian erikoispsykologi Mikko Heimola HUS

 • 14:45

  Kahvitauko

 • 15:15

  Sensitiivinen muistityö osaksi SOTE palvelujen kokonaisuutta

  toiminnanjohtaja Siiri Jaakson Kulttuurinen Moninaisuus -Muistikeskus ry MUKES

 • 15:50

  Muistisairauksien psykiatrinen erotusdiagnostiikka maahanmuuttajilla

  Kulttuurisen kehityspsykiatrian dos., psykiatrian el Venla Lehti HUS ja THL

 • 16:25

  Potilastapaus ja paneelikeskustelu

  LT, yleislääketieteen ja geriatrian el Hanna-Maria Roitto Helsingin yliopisto

 • 17:05

  Yhteenveto

  neurologian dos. Johanna Krüger Oulun yliopisto ja OYS

Suomen Alzheimer-tutkimusseura
Kurssinumero: 115
Paikka: Renkonen
Aika: 24.1.2024 13:30 - 17:10
Aihealueet: Ammatillinen kehittyminen
Puheenjohtaja: neurologian dos., Johanna Krüger , Oulun yliopisto ja OYS
Yhdyshenkilö: LT, yleislääketieteen ja geriatrian el, Hanna-Maria Roitto , Helsingin yliopisto ja HUS
Tavoite: Koulutuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä vieraskielisten ja muualta muuttaneiden henkilöiden kognitiivisten oireiden taustatekijöistä ja niiden selvittelyistä. Koulutus tarjoaa käytännön työkaluja vieraskielisten ja muualta muuttaneiden henkilöiden kohtaamiseen ja tutkimiseen. Koulutuksen jälkeen kuulija osaa vieraskielisten ja muualta muuttaneiden henkilöiden kohdalla 1) tunnistaa muistisairauksiin liittyviä merkkejä tai oireita, 2) ymmärtää muistisairauksien seulontatestien käyttöön liittyviä haasteita, 3) tunnistaa psykiatrisiin sairauksiin liittyviä kognitiivisia oireita 4) hahmottaa kulttuurin ja kielen merkityksen kognitiivisten oireiden selvittelyssä
Kohderyhmä: Kaikki perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa työskentelevät yleislääkärit, työterveyslääkärit, neurologit, geriatrit, psykiatrit ja näille aloille erikoistuvat lääkärit, psykologit sekä lääketieteen opiskelijat
Erikoistuminen: Hyväksytty 4 tuntia, alat: geriatria, neurologia, psykiatria, työterveyshuolto, yleislääketiede
Erityispätevyys: Muistisairauksien erityispätevyys