Takaisin kurssilistaukseen

Perusterveydenhuollon avovastaanotot tulevaisuudessa

Kurssin aikataulu

 • 08:00

  Mikä on konsensussuositus ja miten se tehtiin?

  Toimituspäällikkö Raija Sipilä Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

 • 08:15

  Miksi suositus perusterveydenhuollon avovastaanoton toimintamalleista?

  prof. Juha Auvinen Oulun yliopisto

 • 08:30

  Segmentoinnilla potilasvirrat hallintaan?

  ylilääkäri Sari Mäkinen PSHP

 • 08:50

  Hoidon jatkuvuudella laatua perusterveydenhuoltoon

  prof. Tuomas Koskela Tampereen yliopisto

 • 09:10

  Miten hoidon jatkuvuus mahdollistetaan käytännössä?

  apulaisylilääkäri Janne Mäkelä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, Tuiran terveysasema

 • 09:30

  Tauko

 • 10:00

  Milloin etänä ja milloin samassa huoneessa?

  Kehittäjälääkäri Aapo Tahkola Jyväskylän kaupunki

 • 10:20

  Moniammatillisesti diagnostiikkaa, hoitoa ja seurantaa

  ylilääkäri Marianne Riekki PPSHP

 • 10:40

  Johtajuudella saatavuutta ja henkilökunnan työtyytyväisyyttä?

  prof. Minna Kaila Helsingin yliopisto

 • 11:00

  Näkökulmia suosituksiin: Paneelikeskustelu

  prof. Juha Auvinen Oulun yliopisto
  prof. Minna Kaila Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
  Käypä hoito -päätoimittaja Jorma Komulainen Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
  Johtava ylilääkäri Rosengren Lars Helsingin kaupunki
  apulaisylilääkäri Janne Mäkelä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, Tuiran terveysasema
  Toimituspäällikkö Raija Sipilä Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Suomen yleislääketieteen yhdistys
Kurssinumero: 101
Paikka: Renkonen
Aika: 25.1.2023 08:00 - 11:30
Aihealueet: Fysiatria
Puheenjohtaja: prof., Juha Auvinen , Oulun yliopisto
Yhdyshenkilö: koordinaattori, Marjo Lepistö , Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Käypä hoito
Tavoite: Osallistuja tuntee erilaisia perusterveydenhuollon avovastaanottotoiminnan malleja, tunnistaa niiden vahvuuksia ja ongelmia ja saa valmiuksia niiden soveltamiseen omassa työssään ja organisaatiossaan.
Kohderyhmä: Perusterveydenhuollossa toimivat lääkärit, lääkärijohtajat, lääkäriesihenkilöt, kehittäjälääkärit ja luottamuselimissä toimivat lääkärit.
Erikoistuminen: Hyväksytty 4 tuntia, alat yleislääketiede, hyväksytty 3 tuntia, alat hallinnollinen koulutus kaikille erikoisaloille, hyväksytty 2 tuntia, alat terveydenhuolto.