HUOM! Nämä ovat vanhat sivut. Siirry ajankohtaisille sivuille tästä.

Läkardagarna

 

Temat för Läkardagarna 2023 är Styrka i svårigheter. Temat passar mångsidigt in både på krigsperspektivet och på tiden efter social- och hälsovårdsreformen. Det kan också återspegla både personliga och kollektiva svårigheter, såsom vårdskulden och bristerna i utbildning och resurser efter pandemin. Temat tangerar också de ökande mentala problemen, krigstrauman, akutvård och mer administrativa ärenden.

När välfärdsområdena implementeras år 2023 får många läkare en ny arbetsgivare, men vad annat ändras? Vad lyckades och vilket borde ännu utvecklas? De här frågorna funderar vi på bland annat under en Blickpunkten-session där chefer för välfärdsområden deltar.

Vi begrundar hur läkaren kan upprätthålla sitt välmående och sin arbetsförmåga och hur hen klarar sig etiskt och helskinnad i sociala medier. Vi funderar på hur vi ska bemöta en hotfull patient och om vi klarar att hålla huvudet kallt men hjärtat varmt när vi råkar ut för oväntade situationer med för små personalresurser. Hur ska vi klara oss efter incidenter eller felbehandling i vården?

Vi tittar på hur vi stöder och bygger upp orken hos patienter som hotas av invaliditetspension och på hur vi kan stödja en ung vuxen cancerpatient. Kan vi identifiera ett barn som upplevt våld? Läkardagarnas kurser ger perspektiv och svar bland annat på de här frågorna.

Men vi ska inte glömma de traditionella kliniska kurserna. Ett viktigt perspektiv i sjukvården är frågan om vilka fall primärvården kan sköta och vilka som kräver specialsjukvård. Vi går också igenom redskap för beslutsfattande i olika situationer.

Efter coronapausen kan vi nu delta i smågruppskurser. Programmet omfattar ett tiotal smågruppskurser. År 2023 arrangeras kursen Ortopediska kliniska forskningsmetoder sista gången på Tölö sjukhus. Nytt är bland annat en sårvårdskurs med genomgång av checklistor för att fastställa sårens uppkomst och orsak samt olika behandlingsalternativ med mångprofessionella lösningar.

På distanskurserna får vi höra vem som lider av tuberkulos i Finland och hur sjukdomen behandlas. Vi går igenom lämpligt långa antibiotikakurer med så smalt spektrum som möjligt för öppenvården. På fredag granskar vi identifiering av kronisk njursjukdom och metoder för att bromsa sjukdomsförloppet. För privatläkare har vi som socker i botten en distanskurs om yrkesutövning efter social- och hälsovårdsreformen.

Kom och lär dig med oss!