Lääkäripäivät 2021

Poikkeuksellinen aika vaatii poikkeuksellisia ratkaisuja. Siksi järjestämme vuoden 2021 Lääkäripäivät virtuaalisesti verkossa. Vaikka sosiaalisia kontakteja on vähemmän, sisältö on silti täyttä asiaa. Ohjelma koostuu jokaiselle lääkärille tärkeistä ja ajankohtaisista aiheista.

Tiedämme että nyt aikasi on kalliimpaa kuin koskaan. Virtuaalisuus antaa sinulle mahdollisuuden osallistua milloin, missä ja miten itse haluat. Voit tutustua niin moniin aiheisiin kuin parhaaksi näet. Käy vaikka vilkaisemassa mitä tapahtuu oman erikoisalasi ulkopuolella!

Teemana Terve vai sairas?

Lääkäripäivien 2021 teemana on: Terve vai sairas? Terveys ja sairaus eivät ole toisiaan poissulkevia asioita vaan ne muodostavat jatkumon. Terveyden ja sairauden ulottuvuudet koskettavat yhteiskunnassamme yhteisöä, yksilöä ja järjestelmää, esimerkiksi priorisoinnin ja medikalisaation kautta. Mitä tulisi hoitaa perusterveydenhuollossa, mitä erikoissairaanhoidossa? Voidaanko hoitoa järjestää etäpalveluina, onko moniammatillisten hoitoketjujen parantamisessa mahdollisuuksia kestävämpään terveydenhuoltoon?

Lääkärien pohdittavana on usein peruskysymys siitä, milloin on kysymyksessä sairaus ja milloin normaali variaatio, ominaisuus. Lääkärit ovat paljon vartijoina. Oikea diagnoosi ja hoito sekä lääkärin tuki ovat tärkeitä, jotta ihminen onnistuu hoidon avulla jatkamaan normaalia elämää – diagnoosista huolimatta.

Poikkeuksellinen aikamme tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia. Lääkäripäivillä opit, miten hyödyntää digitaalisuutta potilastyössä. Miten olla etänä läsnä?

Mielenterveyden, työuupumuksen ja työkyvyttömyyden lisäksi ohjelmassa on monia työssä usein vastaan tulevia aiheita kuten varhaisen muistihäiriön diagnosointi, ikääntyvän kuljettajan ajoterveys ja toiminnalliset häiriöt. Kurssitarjonta on runsas. Saat myös tuoreen ja monipuolisen tilannekatsauksen koronaviruspandemiasta.

Median, verkon ja sosiaalisen median avulla ihmiset saavat yhä enemmän tietoa lääketieteestä, sairauksista ja niiden hoitokeinoista. Myös väärää tietoa ja uskomuksia on paljon. Tämä voi aiheuttaa turhaa huolta ja ahdistusta terveydestä. Toisinaan ajaudutaan turhiinkin tutkimuksiin. Lääkärien fokus ja terveydenhuollon resurssit tulisi kohdentaa siihen, mikä on perusteltua ja vaikuttavaa.

Tervetuloa virtuaalisille Lääkäripäiville 13.-15.1.2021!

 

Tapahtuman järjestävät

Suomen Lääkäriliitto
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Finska Läkaresällskapet