Läkardagarna 2021

Temat för Läkardagarna 2021 är: Frisk eller sjuk? Hälsa och sjukdom utesluter inte varandra utan formar ett kontinuum. I vårt samhälle berör dimensionerna av hälsa och sjukdom gemenskapen, individen och systemet till exempel genom prioritering och medikalisering. Vad borde skötas i primärvården och vad i specialvården? Kan vården ordnas som distanstjänster, och kan förbättring av multiprofessionella vårdkedjor skapa hållbarare hälsovård?

Läkare måste ofta fundera på den grundläggande frågan om vad som är sjukdom och vad som är normal variation, en egenskap. Läkare agerar ofta som väktare. En korrekt diagnos och rätt slags vård samt läkarens stöd är viktiga för att en människa ska med hjälp av vården kunna fortsätta leva ett normalt liv – trots diagnosen.

Den rådande undantagstiden erbjuder också nya möjligheter. På läkardagarna lär du dig hur du kan utnyttja digitaliseringen i patientarbetet. Hur kan man vara närvarande på distans?

På programmet står utöver den mentala hälsan, utbrändheten och arbetsoförmågan även många ämnen som man ofta möter i arbetet, såsom diagnostisering av en demenssjukdom i tidigt skede, en åldrande förares körhälsa och funktionella störningar. Kursutbudet är brett. Du får även en aktuell och mångsidig lägesrapport om coronaviruspandemin.

Med hjälp av medierna, nätet och de sociala medierna får människor ännu mer information om läkarvetenskapen, sjukdomar och deras behandlingsmetoder. Det finns också mycket felaktig information och föreställningar. Detta kan orsaka onödig ångest och oro för hälsan. Ibland hamnar man i onödiga undersökningar. Läkarnas fokus och hälsovårdensresurser borde riktas till det som är motiverat och effektivt.

Välkommen till Läkardagarna! Evenemanget hålls på nätet den 13.–15.1.2021.