Takaisin kurssilistaukseen

Ikääntyvän kuljettajan ajoterveys

Kurssin aikataulu

 • 13:30

  Tilaisuuden avaus

 • 13:35

  Miten neuropsykologi arvioi iäkkään ajokykyä?

  PsT,johtava psykologi, neuropsykologian erikoisps Teemu Paajanen Työterveyslaitos

 • 13:55

  Ikääntyneen kuljettajan ajamisen turvallisuus

  KM, suunnittelija Mia Koski Liikenneturva

 • 14:15

  Muistisairaan ajokyvyn arvio

  LL, geriatrian ja yleislt. el, apulaisylilääkäri Hanna-Maria Roitto Geriatrian poliklinikka

 • 14:55

  Ikääntyvän ajokyvyn arviointi - keskustelua kommenttien pohjalta

 • 15:10

  Tauko

 • 15:30

  Iäkäs sydänsairas liikenteessä

  kardiologian el Hannu Parikka HUS

 • 16:00

  Ikäihmisen psykiatrinen ajoterveysarvio

  neurologian ja psykiatrian el Risto Vataja HUS psykiatria/Gero-neuro-riippuvuuspsyk. linja

 • 16:30

  Ikääntyvän ajokyvyn arviointi - keskustelua kommenttien pohjalta

Suomen liikennelääketieteen yhdistys
Kurssinumero: 207C
Paikka: 207C
Aika: 14.1.2021 13:30 - 16:40
Aihealueet: Ammatillinen kehittyminen ja osaaminen
Puheenjohtaja: dos., Alpo Vuorio , Mehiläinen Airport erikoislääkäri, Minna Lipasti , Vantaan työterveys Oy
Yhdyshenkilö: erikoislääkäri, Minna Lipasti , Vantaan työterveys Oy
Tavoite: Ikääntymisen merkitys liikenneturvallisuuteen alkaa kasvamaan noin 65 ikävuodesta eteenpäin ja merkittävä onnettomuusriskin lisääntyminen tapahtuu 70 vuoden iästä lähtien. Iäkkäät ovat yliedustettuina vakavissa liikenneonnettomuuksissa. Ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa jatkuvasti. Tällä hetkellä runsas 20 prosenttia väestöstämme on yli 65 vuotiaita. Vuodesta 2010 vuoteen 2040 ajokorttimäärien on arveltu kasvavan noin 2,5 kertaiseksi 75-79 –vuotiaiden ja nelinkertaiseksi yli 80 -vuotiaiden osalta. Huomattavaa on, että osa eläkkeellä olevista ammattikuljettajista jatkaa työssään pidempään. Iäkkäiden kuljettajien aiheuttamien vakavien liikenneonnettomuuksien taustalla ovat useimmiten havainto- ja ajovirheet sekä sairauskohtaukset. Onnettomuuksia, joihin liittyy alkoholi, iäkkäille sattuu muuta väestöä vähemmän. Iäkkäiden ajoterveyden arvioimiseen liittyy haasteita niin kognitiivisten toimintojen kuin verisuoniterveyden kohdalla. Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille käytännön työkaluja ikääntyvän ajoterveyden arviointiin.
Kohderyhmä:
Erikoistuminen: Hyväksytty 4 tuntia, erikoisalat geriatria, kardiologia, työterveyshuolto, yleislääketiede
Erityispätevyys: liikennelääketiede