Debatit Areenalla

Keskiviikko 9.1.2019

14.00-15.00 Saako työnantaja pakottaa ottamaan rokotuksen?

Debatissa pohditaan rokotusten pakollisuutta hoitohenkilökunnalle, kyse on potilaiden oikeudesta saada turvallista hoitoa ja toisaalta henkilökunnan oikeudesta päättää omaan terveyteensä liittyvistä asioista.

pj., dos. Leila Niemi-Murola, Helsingin yliopisto
Infektiolääkäri Veli-Jukka Anttila, HUS ja dos. Ritva Halila, STM

 

Torstai 10.1.2019

14.00-15.00 Terveyserot kasvavat – siltikö Suomen terveydenhuolto maailman paras?

Debatissa keskustellaan suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän laadusta ja tasavertaisuudesta sekä pohditaan terveyserojen kaventumisen esteitä ja potilaiden yhtäläistä hoidon saatavuutta ja hoitoon sitoutumista riippumatta sosiaalisesta asemasta.

pj., dos. Jussi Merenmies, Helsingin yliopisto
toimitusjohtaja Aki Linden, HUS, tutkimusprofessori Ilmo Keskimäki, THL ja dos., toiminnanjohtaja Kristiina Patja, Pro Medico

 

Perjantai 11.1.2019

10.00-11.00 Voiko masennusta edelleen hoitaa sähköllä – ja millaisella?

Masennusta voidaan joskus hoitaa myös sähköllä. Sähköä annetaan joskus kallon ulkopuolelta ja joskus suoraan aivoihin. Keskustelijat pohtivat, ketä valitaan sähköhoitoihin ja kummalla tavalla hoidetaan.

Debatoimassa Annamari Sorri, neurologi, Tays neuro- ja vanhuspsykiatrian yksikön ylilääkäri ja Kai Lehtimäki, neurokirurgi, DBS-asiantuntija. Puheenjohtajana Pauli Helén, oyl, Tays.

 

14.00-15.00 Liikuntaa vai tietoisuustaitoja?

Keskustelussa selviää, paljonko  harjoittelua on terveellistä  kehomielelle ja tarvitaanko näistä resepti. Lisäksi mietitään myös liikunnan ja tietoisuustaitojen merkitystä lääkärin omalle hyvinvoinnille.

pj., dos. Mervi Väisänen-Tommiska, Duodecim
dos, Anu Raevuori, Helsingin yliopisto ja prof. Heikki Tikkanen, Itä-Suomen yliopisto