Luvassa debatteja, haastatteluja ja puheenvuoroja ajankohtaisista teemoista

Keskiviikko 9.1.

 

10.00-10.30 Muuttuva maailma, muuttuvat päihdepalvelut

Kaarlo Simojoki, A-klinikka Oy:n toimitusjohtaja ja lääketieteellinen johtaja, Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan päihdelääketieteen työelämäprofessori

 

10.30-11.00 Yhä minussa

Duo Claes Andersson ja Julia Korkman musisoivat tapahtumassa osallistujien iloksi. Taide ja mielenterveys löytyy myös kurssiohjelmasta keskiviikkoiltapäivänä.

Claes Andersson, psykiatri ja kirjailija ja dos. Julia Korkman, HUS

 

11.00-12.00 Paljon palveluita käyttävästä kuntalaisesta itsehoidon taitajaksi

Jenni Airaksinen, HT, Tutkimus- ja kehitysjohtaja, Suomen Kuntaliitto
Lauri Simojoki, Yleislääketieteen erikoislääkäri, vastaava lääkäri Keskustan terveysasema, Terveyspalvelut, Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Riikka Korhonen, YAMK terveydenhoitaja (YAMKth)

 

12.30-13.00 Hoitava viestintä potilaskohtaamisessa

Jo kaksi hyvin valittua kysymystä voi herättää potilaassa oivalluksia ja saada hänet pohtimaan sairauttaan ja hoitoa

Harry Köhler, KTM, väitöskirjantekijä aiheesta Lääkärin vaikuttava viestintä potilaskohtaamisessa, Helsingin yliopisto
Päivi Rautava, LKT, tutkimusylilääkäri, ehkäisevän terveydenhuollon professori TYKS, Tutkimuspalvelut, Turun yliopisto, kansanterveystiede

 

13.00-13.30 Labralähetteellä lipidipaketti – pitääkö paastota?

Miten laboratoriokokeisiin valmistautuminen vaikuttaa lipiditutkimusten käyttöön mm. sydän- ja verisuonisairauksien riskinarvioinnissa.

Kristina Hotakainen, el, dos, Laboratoriosektorin johtaja, Mehiläinen Oy, Kliininen opettaja (kliininen kemia), Helsingin yliopisto

 

13.30-14.00 5 myyttiä ravitsemuksesta – tietoa ja tukea asiakastyöhön

Terveellisistä ruokavalinnoista on liikkeellä runsaasti virheellisiä väittämiä ja uskomuksia, jotka aiheuttavat ahdistusta ja epävarmuutta potilaissa ja kuluttajissa.
Luennolla käsitellään yleisimpiä luuloja sekä sitä, mitä niistä tällä hetkellä tiedetään ja miten asiakasta voi ohjata kohti parempia valintoja.

Tuija Pusa, ravitsemusasiantuntija, laillistettu ravitsemusterapeutti, THM

 

14.00-15.00 Debatti: Saako työnantaja pakottaa ottamaan rokotuksen

Debatissa pohditaan rokotusten pakollisuutta hoitohenkilökunnalle, kyse on potilaiden oikeudesta saada turvallista hoitoa ja toisaalta henkilökunnan oikeudesta päättää omaan terveyteensä liittyvistä asioista.

Leila Niemi-Murola, pj., dos., Helsingin yliopisto
Veli-Jukka Anttila, infektiolääkäri HUS,
Ritva Halila, dos., STM

 

15.00-15.30 Maud Kuistila -palkinto

Maud Kuistilan muistosäätiö jakaa Maud Kuistila -palkinnon (20 000 €) lääketieteen alan ansioituneelle tutkijoiden kouluttajalle. Palkinnon tarkoituksena on korostaa tutkijoiden kouluttajien merkitystä korkeatasoisen lääketieteellisen tutkimusperinteen säilyttämiselle ja edistämiselle Suomessa.

Pentti Huovinen, dekaani, Lääketieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto

 

15.30-16.00 Laatua psykoterapiaan

Psykoterapian laaturekisteri

Jan-Henry Stenberg, linjajohtaja, HUS Psykiatria, Psykososiaaliset hoidot ja IT-psykiatria

 

16.00-16.30 Urheilija vastaanotolla: Lääkäri dopingrikkomusten ehkäisijänä

Tietoiskun toteuttavat Lääketietokeskus ja Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry.

Huippu-urheilijan toiveet yhteistyöstä lääkärin kanssa, kilpaurheilija, nimi vahvistetaan myöhemmin
Urheilijan ja lääkärin vastuut ja oikeudet, SUEKin lääketieteellinen asiantuntija Pekka Rauhala
Helppokäyttöiset tietolähteet lääkärin ja urheilijan tukena, Lääketietokeskuksen asiantuntija

 

Torstai 10.1.

 

10.00-10.30 Vahvuudesta ja heikkoudesta – miten lääkäri jaksaa?

Haastattelussa Reetta Huttunen, LT, dosentti, apulaisylilääkäri, infektiosairauksien erikoislääkäri,
Tays ja Päivi Hietanen, dos. Haastattelijana Leila Niemi-Murola, Helsingin yliopisto

 

10.30-11.00 Kuinka kohdata potilas, Kognitiiviset menetelmät oman ammattitaidon kehittämisessä
Maaria Koivisto, LL, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapian ja psykoterapian kouluttajan erityispätevyys (SLL)

 

11.00-12.00 Lääketiedon rakenteisuus: Infoähky vai hallittu prosessi?

Mitä tietoja missäkin lääkehoidon vaiheessa tarvitaan? Millaisia tietoja lääkkeen määräämiseen, potilasneuvontaan ja hoidon seurantaan kuuluu eri ammattilaisten näkökulmasta? Onko rakenteinen tieto ja sen mahdollistama päätöksenteon tuki oikea tapa ratkaista prosessin pullonkauloja?

Moderaattori: Topi Hanhela, asiakkuusjohtaja, Lääketietokeskus
Panelistit: Elli Leppä, kehitysproviisori, FT/Lääketietokeskus, Heikki Virkkusen, ylilääkäri, THL, Tietopalvelut, Operatiivisen toiminnan ohjaus –yksikkö

 

12.00-13.00 Stetari-palkintojenjakotilaisuus

Lääkärilehti järjestää vuosittain ilmoituskilpailun, jossa arvioidaan reseptilääkemainontaa. Kilpailulla halutaan kiinnittää huomioita lääkemainonnan vaativuuteen ja ratkaisujen luovuuteen.

Palkintojen jakajana toimii Katrin Penttinen, Markkinointijohtaja, Suomen Lääkäriliitto

 

13.00-13.30 Digitalisaatio diabeteksen hoidossa

Digitalisaatio on erityisen tärkeä diabeteksen hoidossa. Symposiumin kaksi puhujaa kertovat miten digitaalinen glukoosiseuranta auttaa lapsidiabeetikon hoidossa, ja miten elämä muuttuu tekohaiman myötä.

Veikko Koivisto, LKT, dosentti, sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri, session puheenjohtaja.
Sulka Haro, ohjelmistokehittäjä, Nightscout-projekti
Anna-Kaisa Tuomaala, LT, lasten endokrinologi, HUS LaNu

 

13.30-14.00 Pitäisikö olla huolissaan älylaitteista?

Lähes jokaisen suomalaisen lapsen ja nuoren käytettävissä on älylaite, ja sen kautta heidän ulottuvillaan onkin koko maailma – kaikessa ihanuudessaan ja raadollisuudessaan,
vaikka kellon ympäri. Pitäisikö vanhempien olla huolissaan?

Mona Moisala PsT, aivotutkija
Silja Martikainen PsT, tutkijatohtori
Silja Kosola LT, dos, nuorisolääkäri

 

14.00-15.00 Debatti: Terveyserot kasvavat – siltikö Suomen terveydenhuolto maailman paras?

Debatissa keskustellaan suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän laadusta ja tasavertaisuudesta sekä pohditaan terveyserojen kaventumisen esteitä ja potilaiden yhtäläistä hoidon saatavuutta ja hoitoon sitoutumista riippumatta sosiaalisesta asemasta.

Jussi Merenmies, pj., dos, Helsingin yliopisto
Aki Linden, toimitusjohtaja, HUS
Ilmo Keskimäki, tutkimusprofessori, THL
Kristiina Patja, dos., toiminnanjohtaja, Pro Medico

 

15.00-15.30 Digipatologia ja biopankkitoiminta

Kimmo Pitkänen kertoo puheenvuorossa Biopankkitoiminnasta ja tulevaisuuden asioista. Kaisa Helminen (FIMMIC) puhuu Tuomas Mirtin kanssa Digipatologian mahdollisuuksista tutkimuksessa.

 

15.30-16.00 Täällä terkkari – kuuleeko sairaala: uusia mahdollisuuksia konsultaatioon

Uudenlaiset videokonsultaatiomahdollisuudet mahdollistavat potilaiden hoitamisen yhteistyössä PTH:n ja ESH:n kesken

Laura Mäkitie, neurologian erikoislääkäri, LT

 

Perjantai 11.1.

 

10.00-11.00 Voiko masennusta edelleen hoitaa sähköllä – ja millaisella?

Masennusta voidaan joskus hoitaa myös sähköllä. Sähköä annetaan joskus kallon ulkopuolelta ja joskus suoraan aivoihin. Keskustelijat pohtivat, ketä valitaan sähköhoitoihin ja kummalla tavalla hoidetaan.

Debatoimassa Annamari Sorri, neurologi, Tays neuro- ja vanhuspsykiatrian yksikön ylilääkäri ja Kai Lehtimäki, neurokirurgi, DBS-asiantuntija.

 

11.00-11.30 Tekoälydiagnostiikka, case EKG

Tekoäly luo mielenkiintoisia mahdollisuuksia myös EKG-diagnostiikan kehittämiselle, mutta herättää varmasti lääkärikunnassa myös kysymyksiä. Esityksen tavoitteena on hälventää epätietoisuutta ja antaa realistiset käsitykset tekoälyn mahdollisuuksista.

Heikki Väänänen, tekniikan lisensiaatti, RemoteA

 

11.30-12.00 Terveydenhuolto Suomessa nyt ja 5 vuoden päästä – mitä terveysteknologia tuo

Haastattelussa HUSin uusi toimitusjohtaja Juha Tuominen. Haastattelijana HUSin kehittämisjohtaja Visa Honkanen

 

12.00-12.30 MEDigi – Lääketieteen alojen opetuksen digitoiminen ja harmonisointi 1.4.2018 – 31.12.2020

MEDigi-hankkeen tavoitteena on valtakunnallinen lääketieteen koulutuksen harmonisointi ja modernisointi hyödyntämällä digitalisaatiota lääketieteen ja hammaslääketieteen opetuksessa. Hankkeessa luodaan oppimisalusta ja yhteistä oppi-, tentti- ja arviointimateriaalia lääketieteen alan peruskoulutukseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustus 3,2 milj. on myönnetty hankkeen koordinoinnista vastaavalle Oulun yliopistolle jaettavaksi hankkeen osatoteuttajille kaikkiin lääketieteellisiin tiedekuntiin Suomessa. Hanketta tehdään tiiviissä yhteistyössä alan tieteellisten järjestöjen Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin ja Hammaslääkäriseura Apollonian kanssa.

Jarmo Reponen, hankejohtaja, prof. ja Anna Levy, hankekoordinaattori, FT, TtM

 

12.30-13.00 Sydänkuntoutus – käyttämätön resurssi

Kansainvälisten hoitosuositusten mukaan jokainen sepelvaltimotautiin sairastunut potilas pitää ohjata sydänkuntoutukseen. Tule kuulemaan, miten suositukset toteutuvat Suomessa, ja mitä sydänkuntoutus voisi olla.

Anna-Mari Hekkala, LT, kardiologi, ylilääkäri

 

14.00 -15.00 Debatti: Liikuntaa vai tietoisuustaitoja?

Keskustelussa selviää, paljonko harjoittelua on terveellistä kehomielelle ja tarvitaanko näistä resepti. Lisäksi mietitään myös liikunnan ja tietoisuustaitojen merkitystä lääkärin omalle hyvinvoinnille.

Mervi Väisänen-Tommiska, pj., dos, Duodecim
Anu Raevuori, dos., Helsingin yliopisto
Heikki Tikkanen, prof., Itä-Suomen yliopisto