LÄKARE 2019

Till tema för evenemanget Läkare 2019 har vi valt förtroende. Förtroende är närvarande i läkarens vardagsarbete på många olika sätt, trots att man kanske inte aktivt tänker på det. Relationen mellan läkare och patient grundar sig på förtroende, kollegialitet är förtroende för att man vid behov får hjälp och stöd av sin arbetskamrat och för att hälsodata hanteras konfidentiellt. Förtroende syns även överlag starkt i kursinnehåll och diskuteras ur många olika perspektiv.

 

 

Innehållet i landets största, tre dagar långa utbildningsevenemang har utvecklats för att allt bättre möta läkarnas önskemål och behov. Evenemangets högklassiga och breda programutbud omfattar såväl nya och aktuella teman som gamla långtidsfavoriter. Bland kursrubrikernas långtidsteman finns även social- och hälsovårdsreformen. Oavsett hur det går med social- och hälsovårdsreformen bibehålls läkarens arbete, trots att arbetssätt och framför allt organisatoriska strukturer skulle förändra sig.

 

 

Kurserna är öppna för alla och mässområdets program är rikligt och mångsidigt. I biljettpriset ingår i likhet med tidigare år lunch på mässområdet.