Takaisin

Omat otsalamput, yhteinen kompassi

Vuorovaikutus on valttia sote-uudistuksessakin. Kun ymmärrämme omia ja muiden tapoja tehdä työtä, voimme harmonisoida työn tekemistä.

 

Uudet hyvinvointialueet liittävät yhteen ihmisiä erilaisista työkulttuureista ja taustoista. Törmäykset ovat inhimillisiä, mutta jos hapuilevaan hämärään sytytetään otsalamput ja kompassia tutkitaan yhdessä, oikea suunta ja yhteinen polun pää löytyvät nopeammin.

Näin voisi kuvata työnohjauksen roolia sote-uudistuksen realisoituessa lääkärien työpaikoilla. Kun rakenteet, työyhteisöt ja työtavat muuttuvat, lääkärijohtajat ja esihenkilöt tulevat kohtaamaan uusia vaatimuksia ja haasteita, kipupisteitäkin.

Johtaja saattaa tuntea olonsa yksinäiseksi isojen muutosten ja tavoitteiden keskellä.

– Työnohjaus antaa hänelle tilaa hengähtää ja jäsentää omia ajatuksia, kertoo lääkärityönohjaaja Tarja Seuri.

Työnohjauksessa tutkitaan tapaa tehdä omaa työtä, joko yksilöohjauksessa tai ryhmässä. Jos työnohjauksesta tulee mieleen ovi, joka avataan vasta äärimmäisessä uupumuksessa ja kriisissä, mielikuvaa on hyvä ravistella. Työnohjaus on oiva väline myös ongelmien ennaltaehkäisyyn, olemassaolevan hyvän vahvistamiseen ja pieniltä tuntuviin pulmiin.

Työnohjaus on pitkälti vuorovaikutusta, joko ryhmän tai oman mielen sisäistä

Seuri kertoo esimerkin isolta, kiireiseltä terveysasemalta.

– Ryhmämuotoiseen työnohjaukseen osallistunut lääkäri kertoi, ettei ole koskaan nähnyt kahvihuoneessa yhtään kollegaa. Keskustelussa syntyi idea, että pidetään iltapäivisin vartin mittainen kahvitauko ja hengähdetään hetki kollegojen joukossa. Näinkin pienet, konkreettiset asiat voivat lisätä hyvinvointia työyhteisössä.

Työnohjaus on pitkälti vuorovaikutusta, joko ryhmän tai oman mielen sisäistä. Työnohjaaja ei jakele valmiita työkaluja, vaan toimii peilinä ja keskustelun herättelijänä ja kokoajana.

Seurin mukaan yksikkökohtainen työnohjaus on tärkeää, mutta lääkärit hyötyisivät ammattiryhmänä omasta työnohjauksesta, kuten muutkin ammattiryhmät.

– Ajankäytön ei pitäisi olla este esimerkiksi erikoisalan ryhmätapaamisiin, sillä niitä pidetään yleensä kerran kuukaudessa 1,5 tuntia kerrallaan.

Työnohjaus palvelisi lääkärijohtajia ja esihenkilöitä tässä valtavassa muutoksessa

Seuri toivoo, että uudet hyvinvointialueet ymmärtäisivät työnohjauksen merkityksen ja muistaisivat, että lääkärien kasvuun ja kehitykseen on tarjolla tällaista palvelua.

– Uskon, että työnohjaus palvelisi lääkärijohtajia ja esihenkilöitä tässä valtavassa muutoksessa.

Tarja Seuri on puheenjohtajana kurssilla, jossa käsitellään muun muassa esihenkilönä toimimisen haasteita ja työnohjauksen keinoja niiden ratkomiseen. Kurssi on suunnattu lääkärijohtajille ja esihenkilöille, mutta Seuri toivottaa tervetulleeksi kaikki asiasta kiinnostuneet.

Tarja Seuri työskentelee vastaavana psykiatrina lääkärikeskus Aavassa sekä konsultoivana psykiatrina Jyväskylän kaupungin terveysasemien lääkäreille. Hän on koulutukseltaan psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti, työnohjaaja ja eMBA. Seurilla on pitkä kokemus lääkärijohtajana toimimisesta.

 

 

 

 

 

 

 

Lääkäri johtamistyössä – työnohjauksesta voimaa -kurssi Lääkäripäivillä torstaina 26. tammikuuta klo 13.30–16.30.

Toim. Jaana Ahlblad