Takaisin kurssilistaukseen

Ryggen krånglar – vem kan hjälpa och hur?

Kurssin aikataulu

 • 08:45

  Inledning

  Biträdande professor, överläkare, hvc-läkare Lena Thorn Helsingfors universitet, HUS

 • 08:50

  Ryggont på företagshälsovårdsmottagningen

  MD, specialist i företagshälsovård Heidi Furu Ilmarinen

 • 09:05

  Ländryggsproblem ur fysiaterns synvinkel

  ML, specialist i fysiatri Klaus Österholm HUS

 • 09:20

  Hur hjälper fysioterapeuten?

  Fysioterapeut John Sundberg Esbo stad

 • 09:35

  Ortopedens roll

  ML, specialist i ortopedi Tom Asklöf HUS

 • 10:00

  Paus

 • 10:30

  Vårdval på hvc – gemensamma lösningar på patientfall

  ML, specialist i allmänmedicin Annika Kolster Esbo stad, Helsingfors universitet

 • 11:40

  Sammanfattning och slutord

  ML, specialist i allmänmedicin Annika Kolster Esbo stad, Helsingfors universitet
  Biträdande professor, överläkare, hvc-läkare Lena Thorn Helsingfors universitet, HUS

Finska Läkaresällskapet
Kurssinumero: 202
Paikka: Ylppö
Aika: 26.1.2023 08:45 - 11:45
Aihealueet: Yleislääketiede
Puheenjohtaja: Biträdande professor, överläkare, hvc-läkare, Lena Thorn , Helsingfors universitet, HUS, Sibbo kommun
Yhdyshenkilö: MKD, klinisk lärare, Lena Sjöberg , Helsingfors universitet, Avdelningen för allmänmedicin och primärvård
Tavoite: Bättre diagnostik och vårdstigar för patienter med ryggproblem
Kohderyhmä: Perusterveydenhuollon lääkärit - Läkare inom primärvården
Erikoistuminen: Godkänd 3 timmar, specialiteter allmänmedicin, fysiatri och företagshälsovård.