Takaisin kurssilistaukseen

Käytösongelmasta kasvuun (etäkurssi)

Kurssin aikataulu

 • 08:00

  Käytösongelmasta kasvuun - tietoa ja keinoja lasten käytösvaikeuksista yleislääkäreille

 • 08:00

  Kun lapsi käyttäytyy haastavasti - diagnostiikka, etiologia ja taitopuutteet

  osastonylilääkäri, lastenpsykiatrian linjajohtaja Anita Puustjärvi KYS

 • 08:45

  Monta tietä Roomaan - pakottava vuorovaikutus, epäjohdonmukainen kasvatusote ja käytösoireen lievittäminen

  apulaisylilääkäri Riikka Riihonen Tays

 • 09:30

  Myönteinen vahvistaminen - helpoin tapa vähentää käytösongelmia

  apulaisylilääkäri Riikka Riihonen Tays

 • 09:45

  Tauko

 • 10:15

  Strukturoitu vanhemmuustaitojen ohjaus lasten käytöshäiriöiden hoidossa

  prof. Eeva Aronen HUS

 • 11:00

  Tauko

 • 11:45

  Dialektisen käyttäytymisterapian ryhmähoitomalli vanhemmille, joiden lapsella on käytösvaikeuksia

  apulaisylilääkäri Suvi Luomala Tays

 • 12:15

  Dialektisen käyttäytymisterapian ryhmähoitomalli lapsille, joilla on käytösvaikeuksia

  asiantuntijahoitaja Janne Pöyhtäri Tays

Riikka Riihonen, Suomen lastenpsykiatriayhdistys
Kurssinumero: 107
Paikka: Etäkurssi
Aika: 25.1.2023 08:00 - 12:45
Aihealueet: Psykiatria
Puheenjohtaja: ayl, Riikka Riihonen , TAYS lastenpsykiatrian vastuualue
Yhdyshenkilö: ayl, Riikka Riihonen , TAYS lastenpsykiatrian vastuualue
Tavoite: Käytösvaikeudet ovat yksi tavallisimmista syistä, joiden takia alle 13-vuotias lapsi tuodaan lasten mielenterveyspalveluihin arvioon ja hoitoon. Tämä kurssin tavoitteena on tarjota erityisesti yleislääkäreille ja neuvolassa sekä kouluterveydenhuollossa toimiville lääkäreille tietoa lasten käytösvaikeuksista/käytöshäiriöstä, niiden etiologiasta ja lievittämisestä. Painopisteenä on tarjota käytännönläheisiä suuntaviivoja ja konkreettisia keinoja, joiden turvin edellä mainitut lääkärit voivat kohdata lasten käytöspulmia omassa työssään. Käytösoireiden tehokkain lievittäminen tapahtuu arjen kontekstissa, joten yleislääkärin on tärkeä tuntea lähestymistapoja, jotka ovat tutkimusnäyttöön perustuen hyödyllisiä. Tällaiset keinot on hyvä ottaa käyttöön esimerkiksi verkostotyön kautta, koulujen, päiväkotien ja toisaalta vanhempien toteuttamina. Kun yleislääkäri tuntee lasten käytösongelmien tehokkaan hoidon perusteet, hän kykenee edistämään yksittäisten lasten asioita sekä vaikuttamaan yleisemminkin näille lapsille järjestettyyn tukeen ja hoitoon omalla alueellaan. Kurssilla käydään läpi käytösongelmien hoitoon liittyvät kognitiivisen käyttäytymisterapian mukaiset periaatteet sekä tutustutaan käytösoireesta kärsivän lapsen vanhemmille tarkoitettuun, dialektiseen käyttäytymisterapiaan pohjaavaan ryhmähoitomalliin vanhemmille ja lapsille.
Kohderyhmä: lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa toimivat lääkärit, nuorisopsykiatrit, nuorisolääkärit, yleislääkärit
Erikoistuminen: Hyväksytty 4 tuntia, alat lastenpsykiatria, lastentaudit, nuorisopsykiatria ja yleislääketiede.
Erityispätevyys: Lastenneuvola- ja kouluterveydenhuoltotyö, lastenpsykoterapia ja nuorisolääketiede
HUOM: Tallenne on katsottavissa esityspäivää seuraavana päivänä tapahtuma-alustalla. Kurssin voi katsoa 12.2.2023 asti.