Takaisin

Ehdota ohjelmaa Lääkäripäiville 2024

Lääkäripäivät uudistuu vuonna 2024. Ohjelma jakautuu kolmeen linjaan: korkeatasoisen kliinisen osaamisen rinnalle nostetaan johtaminen sekä tutkimus ja opetus. Ohjelmaa toivotaan niin yleislääketieteestä, työterveyshuollosta kuin lääkärijohtajille ja esimiehille sopivasta koulutuksesta. Yleiset, kaikkia lääkäreitä koskevat aiheet, kuten etiikka, pedagogiikka ja hallinto sekä kaikkien erikoisalojen ajankohtaiset aiheet ovat tervetulleita. Lääkehoidon ajankohtaiset asiat kiinnostavat myös yleisöä. Lääkäripäivät on lisäksi oivallinen tilaisuus julkistaa uusia tutkimustuloksia, kun niille on saatavissa medianäkyvyyttä.

Tapahtuma järjestetään jälleen tammikuun lopussa 24.­–26.1.2024, hybridinä. Paikkana on tuttu Helsingin Messukeskus.

Tapahtuman teemana on ”Ihmisten kesken

Lääkärin arkeen kuuluu runsaasti tietotekniikkaa, kirjauksia, lausuntoja ja hallinnollisia tehtäviä. Rikas ja välitön vuorovaikutus sekä monenlaiset ihmissuhteet ovat lääkärin työn voimavara niin lääkärin ja potilaan välillä kuin moniammatillisessa hoitotiimissä.

Tiimityössä laadukasta vuorovaikutusta luovat mm. kollegiaalisuus, autonomia, yhteistyö ja voimavarojen tunnistaminen.

Potilaskontaktissa laadukasta vuorovaikutusta luo keskittynyt läsnäolo. Omalääkärisuhteessa lääkäri ja potilas tuntevat toisensa, mikä lisää hoidon jatkuvuutta, mahdollistaa syvällisen ei-sanallisen havainnoinnin ja tukee kansanterveyttä. Potilas tunnetaan ja aistitaan, ja keskinäinen luottamus vahvistuu.

Lääkärin työtaitoihin kuuluu myös sopeuttaminen – potilaan sosiaalisten, kognitiivisten ja muiden haasteiden keskellä luovitaan, jotta hoitolinjauksia voidaan riittävästi toteuttaa yksilön voimavarojen mukaisesti ja oikein tukipalveluin.

Tule oppimaan pienryhmässä, etänä tai tapahtumapaikalla kollegoiden seurassa ja keskustellen.

Ohjelmaehdotuksia kerätään 4.­–28.5.2023. Ohjelmailmoittajille ilmoitetaan hyväksytyistä kursseista 15.8.2023 mennessä.

Tarkemmat tiedot ja ohjeet ohjelmaehdotusten tekemisestä löytyvät saatekirjeestä.

Lisätietoa: laakaripaivat@laakariliitto.fi

Terveisin
Lääkäripäivät-tiimi