Takaisin kurssilistaukseen

Digiavut lääkehoidossa KAIKILLE AVOIN

Kurssin aikataulu

 • 09:00

  Kurssin avaus

  emeritusprof. Risto Huupponen Turun yliopisto

 • 09:05

  Päätöksentukiohjelmat ja lääketietokannat lääkehoidossa

  tutkijalääkäri Hanna-Mari Jauhonen Fimea

 • 09:20

  Potilaskohtainen lääkehoitosuunnitelma - digitaalisuuden hyödyt

  emeritusprof. Risto Huupponen Turun yliopisto

 • 09:35

  Harjoituksia potilaan lääkehoidon arvioinnista

  prof. Jouko Laurila Oulun yliopisto

 • 10:05

  Tauko

 • 10:20

  Sähköiset avut lääkityksen selvittämisessä

  prof. Esa Jämsen Helsingin yliopisto

 • 10:35

  Valtakunnallinen lääkityslista – kohti ajantasaista lääkitystietoa

  ylilääkäri Heikki Virkkunen THL

 • 10:50

  Turvallinen lääkehoito organisaatiossa

  ylilääkäri Kirsti Tolonen Valvira

 • 11:05

  Kysymykset ja loppuyhteenveto

  emeritusprof. Risto Huupponen Turun yliopisto

Fimean Lääke75+ asiantuntijaryhmä
Kurssinumero: 101B
Paikka: Sali B
Aika: 26.1.2022 09:00 - 11:20
Aihealueet: Vuoden teemaan liittyvä aihe
Puheenjohtaja: emeritusprof., Risto Huupponen , Turun yliopisto
Yhdyshenkilö: tutkijalääkäri, Hanna-Mari Jauhonen , Fimea
Tavoite: Koulutuksen jälkeen osallistuja tuntee yleisimmin käytössä olevat suomalaiset lääketietokannat ja päätöksentuet ja hallitsee niiden käytön sekä tuntee hyödyt ja rajoitukset potilaan lääkehoitoa koskevan päätöksenteon tukena. Lisäksi osallistuja oppii tunnistamaan tilanteet, jolloin potilas hyötyy lääkehoidon arvioinnista ja osaa arvioida potilaansa lääkehoidon tarkoituksenmukaisuuden ja turvallisuuden. Kurssilla esitellään lääketietokantojen hyödylliset ominaisuudet ja sujuva käyttö. Lisäksi osallistujat pääsevät interaktiivisia sovellusten avulla osallistumaan kolmelle eri tyyppiselle potilaalle tehtävään lääkehoidon arviointiin.
Kohderyhmä: Kurssi on suunnattu perusterveydenhuollossa toimiville lääkäreille, jotka työssään hoitavat monisairaita ja useita lääkehoitoja käyttäviä potilaita. Erityisesti hoito- ja hoivapalveluiden vastuulääkärit, erikoistuvat lääkärit.
Erikoistuminen: Hyväksytty 2 tuntia, alat geriatria, kliininen farmakologia ja lääkehoito, sisätaudit, terveydenhuolto, työterveyshuolto ja hyväksytty 3 tuntia yleislääketiede.
Erityispätevyys: lääkeala
HUOM: Kurssi on avoin kaikille Lääkäriliiton jäsenille ja se tulee katsottavaksi Lääkäriliiton sivuille esityspäivää seuraavana päivänä. Kurssin voi katsoa Fimnet-tunnistautumisen jälkeen 13.2.2022 asti.