Takaisin

Näin korjataan terapiavaje

Mielenterveyspalvelujen tarpeen ja tarjonnan välillä on iso railo. Perinteisessä mallissa, jossa terapiat alkavat erikoissairaanhoidossa, viiveet ovat kohtuuttoman pitkiä, hoitoa saavat vain harvat ja hoidosta tulee raskasta. Tulokset tässä mallissa eivät myöskään ole erityisen hyviä, sillä mielenterveyden häiriöihin liittyvä työkyvyttömyys on jatkuvasti kasvanut.

Suomeen tarvitaan uusi malli, jossa terapiat viedään etulinjaan eli perusterveydenhuoltoon.

– Ihmisten pitää päästä vaikuttaviin hoitoihin huomattavasti nykyistä matalammalla kynnyksellä. Hoitoonohjauksen täytyy tapahtua jo terveyskeskuksessa tai muualla perusterveydenhuollossa, toteaa lääketieteen etiikan dosentti Samuli Saarni.

Saarni toimii Terapiat etulinjaan -hankkeen johtajana. Hankkeen tavoitteena on selvittää, mitkä asiat palveluprosessissa vaativat korjaamista, millaisia digipalveluja tarvitaan lisää ja millaista koulutusta sote-alan ammattilaiset tarvitsevat.

– Ihmisiä täytyy kouluttaa valtava määrä lisää sekä hoitoonohjauksen näkökulmasta että lyhytterapian tarjonnan lisäämiseksi. Suurin osa etulinjan ammattilaisista on sairaanhoitajia, kouluterveydenhuollossa terveydenhoitajia ja psykologeja.

Terapiat etulinjaan -hanke on laajentumassa kansalliseen yhteistyöhön, jossa suunnitellaan, miten kukin yliopistosairaala pystyy tukemaan oman alueensa terveyskeskuksia. Hankkeessa kehitetään myös laatujärjestelmä, jolla seurataan muun muassa terapioiden vaikuttavuutta.

Samuli Saarni esittelee hankkeen tuloksia Lääkäripäivillä.

– Kurssille osallistuja saa hyvän käsityksen siitä, miten perustason psykososiaalisiin hoitoihin pääsy voitaisiin korjata ja terapiatakuu toteuttaa. Ammattilaisissahan on herännyt huolta, voidaanko terapiatakuu toteuttaa, ja tämä hanke on suora vastaus siihen.

Terapiatakuu-kansalaisaloite vaatii pääsyä lyhytterapiaan tai muun keskusteluavun piiriin kuukauden kuluessa hoitoon hakeutumisesta. Helsingissä, jossa terapiatakuu pyritään toteuttamaan vuonna 2022, perustason mielenterveyspalveluihin pääsy saisi kestää korkeintaan kaksi viikkoa.

Saarni toivottaa lämpimästi tervetulleeksi kurssille kaikki, joita kiinnostaa päivittää mielenterveyspalvelujen kokonaisuus 2020-luvulle.

Terapiat etulinjaan -kurssi Lääkäripäivillä perjantaina 28. tammikuuta 2022.

Tekst: Jaana Ahlblad