Takaisin

Pitkäkestoinen Covid-19: Mikä avuksi oireisiin?

Koronapandemian jatkuessa myös pitkään oireilevien sairastuneiden määrä on kasvanut ja tulee edelleen kasvamaan. Noin kolmasosalla Covid-19-tautiin sairastuneista on pitkäaikaisia oireita, heistä 1–5 prosentilla oireet ovat vaikeita. Niin sanotun long covidin oireita ovat esimerkiksi uupumus, aivosumu ja erilaiset kivut.

Hoitavalle lääkärille tärkeintä on kuunnella potilasta ja luoda uskoa toipumiseen, sanoo ylilääkäri Helena Liira.

– Oireet pitää ottaa vakavasti. Ilmassa on ollut epäilystä, onko long covidia olemassakaan, mutta kyllä se on ihan todellinen asia. Virus voi aiheuttaa kudostuhoa ja onnistuu häiritsemään autonomisen hermoston toimintaa. Seurauksena on hermostollisia oireita, jotka voivat pahimmillaan muistuttaa kroonista väsymysoireyhtymää. Monen potilaan tilanne on vaikea.

Potilas voi kuitenkin palautua oireista ennalleen. Toiveikkuuden luominen onkin tärkeä osa hoitavan lääkärin työtä.

– Potilas voimaantuu, kun lääkäri sanoo, että toivoa on. Toiveikkuus perustuu tietoon, sillä infektioiden jälkeisiä oireyhtymiähän on nähty aikaisemminkin. Hyvin samanlaista esimerkkiä saatiin SARS- ja MERS-epidemioista, jotka myöskin olivat koronavirusepidemioita. Niissä sairastuneista kolmasosalla oli pitkäaikaisia oireita ja lähes kaikilta ne jäivät lopulta pois.

Toipuminen voi viedä kuukausia tai pidempäänkin, mutta Liiran mukaan ei ole mitään näyttöä siitä, että potilaalle jäisi pysyviä vaurioita.

Liira työskentelee HUS:n koronavirusinfektion pitkäaikaisoireiden poliklinikalla, joka perustettiin kesällä 2021. Klinikalle saapuvien lähetteiden määrä on viime aikoina kasvanut merkittävästi, mutta pieni yksikkö pystyy vastaanottamaan vain vaikeimmin oireilevat potilaat.

– Long covid -potilaita pystytään hoitamaan hyvin myös perusterveydenhuollossa ja työterveyshuollossa. Olemme seuranneet ilahtuneina, kuinka työterveyshuollossa on tehty erilaisia työjärjestelyjä niin, että ihmiset ovat voineet kuntoutua.

Liira kertoo, että monet potilaat saattavat vetää itsensä äärirajoille yrittäessään suoriutua töistään vaikeiden oireiden kanssa, mutta kun asia otetaan puheeksi työterveyshuollossa, tilanteeseen voidaan löytää hyvä ratkaisu. Usein kuntoutumista tukee jakso, jossa henkilö työskentelee osasairauspäivärahalla.

Helena Liira toivottaa lämpimästi yleislääkärit, työterveyslääkärit ja muut long covid -potilaita hoitavat avohoidon lääkärit mukaan kurssille, jossa käsitellään keinoja hoitaa oireita ja auttaa potilasta kuntoutumaan.

Koronainfektion pitkäaikaisoireet -kurssi Lääkäripäivillä keskiviikkona 26. tammikuuta 2022.

Teksti: Jaana Ahlblad