Takaisin kurssilistaukseen

Sooloilua vai yhdenmukaisuutta – yksilöllisyyttä vai yhdenvertaisuutta?

Kurssin aikataulu

 • 08:30

  Aloituspuheenvuoro

  palveluvalikoimaneuvoston pääsihteeri Ilona Autti-Rämö STM / Palko

 • 08:35

  Kansallinen terveydenhuollon suosituskokonaisuus: vapaasta laulannasta yhteisiin periaatteisiin

  terveyden ja hyvinvoinnin suurlähettiläs Päivi Sillanaukee Ulkoministeriö

 • 09:00

  Kenen etuja ajat: Yksilön, oman potilasryhmän vai koko väestön

  arviointiylilääkäri Miia Turpeinen FinCCHTA

 • 09:25

  Miksi sooloilua ei tule hyväksyä?

  prof., ylilääkäri Juhani Knuuti PET-keskus, Turun yliopisto ja Tyks

 • 09:50

  Kommenttien purku

 • 10:05

  Tauko

 • 10:35

  Piilopriorisoinnista yhteisiin periaatteisiin

  palveluvalikoimaneuvoston pääsihteeri Ilona Ilona Autti-Rämö STM / Palko

 • 11:00

  Mistä tunnistat hukan ja vaihtoehtoiskustannukset terveydenhuollossa?

  prof. Ismo Linnosmaa Itä-Suomen yliopisto

 • 11:25

  Vapaaehtoisesti vai lainsäädännöllä?

  johtaja Taina Mäntyranta STM, ohjausosasto

 • 11:50

  Yhteenveto ja kommenttien purku

STM / Palveluvalikoimaneuvosto (Palko)
Kurssinumero: 302A
Paikka: 302A
Aika: 15.1.2021 08:30 - 12:05
Aihealueet: Johtaminen ja hallinto
Puheenjohtaja: Palveluvalikoimaneuvoston pääsihteeri, Ilona Autti-Rämö , Sosiaali- ja terveysministeriö
Yhdyshenkilö: Erityisasiantuntija, Sari Koskinen , STM
Tavoite: Koulutuksen jälkeen osallistuja:
 • tuntee terveydenhuollon kansallisen ohjauksen kokonaisuuden ja tietää miten terveydenhuollon priorisointia tullaan Suomessa lähivuosina edistämään
 • tietää mikä ero on avoimella ja piilopriorisoimisella
 • ymmärtää palveluvalikoiman määrittämisen periaatteet terveydenhuollon eri mene-telmien tuottaman terveyshyödyn ja kustannusvaikuttavuuden näkökulmasta
 • tietää mitä terveydenhuollon vaihtoehtoiskustannuksilla tarkoitetaan ja ymmärtää mitä seurauksia niistä voi olla
 • tietää miten hän voi omassa työssään edistää oikeudenmukaista resurssienkäyttöä
Kohderyhmä: Terveydenhuollon resurssien käytöstä päätöksiä tekevät lääkärit, ylilääkärit, toimialajohtajat, esimiesasemassa toimivat lääkärit ja terveydenhuollon menetelmien arvioinnista ja resurssien kohdentamisesta kiinnostuneet lääkärit
Erikoistuminen: Hyväksytty 4 tuntia, hallinnollinen koulutus kaikille erikoisaloille
Palveluvalikoiman määrittämisen tavoitteena on varmistaa, että julkisen terveydenhuol-lon tarjoamat palvelut vastaavat koko väestön terveydenhuollon tarpeita ja niiden avulla on mahdollista saavuttaa väestötasolla paras mahdollinen terveyshyöty. Terveydenhuol-lon priorisointi nousee entistä tärkeämpään rooliin, kun palaamme uuteen normaaliin entistä niukempien resurssien kanssa.