Takaisin kurssilistaukseen

Miten hyödynnät digitaalisuutta käytännön lääkärin työssä

Kurssin aikataulu

 • 13:30

  Koulutuksen tavoitteet ja esiintyjien esittely

  dos. Eeva Pyörälä Helsingin yliopisto, ltdk

 • 13:35

  Digitaalisuuden hyödyntäminen omassa työssä

  dos. Eeva Pyörälä Helsingin yliopisto, ltdk

 • 13:45

  Johdatus lääkärin digitaaliseen työelämäoppimiseen

  dos. Eeva Pyörälä Helsingin yliopisto, ltdk

 • 14:00

  Miten nuori lääkäri käyttää digitaalisia aineistoja ja sovelluksia kliinisessä työssä ja potilaiden kanssa

  LL Daniel Folger Helsingin yliopisto, ltdk

 • 14:15

  Demonstraatio ja keskustelu

  LL Daniel Folger Helsingin yliopisto, ltdk

 • 14:40

  Lääkärin sähköiset tietokannat

  dos. Jussi Merenmies Helsingin yliopisto, ltdk

 • 14:55

  Demonstraatio ja keskustelu

  dos. Jussi Merenmies Helsingin yliopisto, ltdk

 • 15:15

  Tauko

 • 15:45

  Virtuaalinen potilassimulaattori - työkalu lääketieteen opetukseen

  LL Tuomas Lumikari Helsingin yliopisto, ltdk

 • 16:00

  Virtuaalisen potilassimulaattorin esittely ja käyttö

  LL Tomi Ylä-Soininmäki Helsingin yliopisto, ltdk

 • 16:15

  Demonstraatio ja keskustelu

  LL Tuomas Lumikari Helsingin yliopisto, ltdk LL Tomi Ylä-Soininmäki Helsingin yliopisto, ltdk

Eeva Pyörälä, Daniel Folger, Tomi Ylä-Soininmäki, Tuomas Lumikari ja Jussi Merenmies HY, ltdk
Kurssinumero: 108D
Paikka: 108D
Aika: 13.1.2021 13:30 - 17:00
Aihealueet: Ammatillinen kehittyminen ja osaaminen
Puheenjohtaja: dos., Eeva Pyörälä , Helsingin yliopisto, ltdk
Yhdyshenkilö: dos., Eeva Pyörälä , Helsingin yliopisto, ltdk
Tavoite: Digitaaliset aineistot ja sovellukset ovat lääkärin tärkeitä työkaluja. Korkealaatuiset tietokannat tukevat lääkärin päätöksentekoa ja edistävät potilasturvallisuutta. Myös potilaat hakevat tietoa internetistä ja seuraavat terveystietojaan Kanta -palvelusta. Parhaimmillaan lääkäri käyttää sähköisiä aineistoja potilaan hoidossa ajantasaisesti ja yhdessä potilaan kanssa. Virtuaaliset testit ja sovellukset, kuten virtuaalipotilassovellukset tukevat opiskelijoiden ja erikoistuvien kliinisen päättelykyvyn kehitystä sekä tarjoavat mahdollisuuden päivittää potilaan hoitoon liittyvää osaamista. Työpajan tavoitteina on, että osallistuja osaa sen jälkeen
 • Tunnistaa, millainen on lääkärin osaamisen päivittävistä tukeva sähköinen oppimisympäristö.
 • Vertailla lääkärin sähköisiä tietokantoja ja valita niistä omaan kliiniseen työhön soveltuvia.
 •  Arvioida, miten hyödyntää digitaalisuutta potilastyössä.
 • Tunnistaa simuloitujen virtuaalitapausten tarjoamat mahdollisuudet harjoitella ja päivittää monipuolisesti ja turvallisesti potilaan hoitoa ja kliinistä päättelykykyä.
 • Soveltaa digitaalisten aineistojen käyttöä oman kliinisen osaamisensa kehittämisessä ja ohjaustyössä.
 • Arvioida, miten digitaalisuutta voi hyödyntää kandidaattien ja erikoistuvien ohjauksessa.
Kohderyhmä: Kaikki potilastyötä tekevät lääkärit, lääketieteen kandidaatit, kandidaattien ja erikoistuvien lääkäreiden ohjaajat sekä täydennyskoulutusta järjestävät lääkärit.
Erikoistuminen:
Hyväksytty 4 tuntia, hallinnollinen koulutus kaikille erikoisaloille
Erityispätevyys: Lääkärikouluttaja
Koulutus toteutetaan aktivoivasti. Se koostuu lyhyistä alustuksista, mobiililaitteiden, lääkärin sähköisten tietokantojen ja virtuaalipotilassovelluksen käytöstä ja niiden käyttöön pohjautuvasta keskustelusta. Osallistujien toivotaan käyttävän omia älypuhelimiaan, tablettitietokoneitaan tai kannettaviaan kokeillessaan virtuaalipotilaiden ja sähköisten tietokantojen käyttöä.