Takaisin kurssilistaukseen

Diagnoosi- ja hoitoviiveet – potilasturvallisuuden kasvava haaste

Kurssin aikataulu

 • 13:30

  Diagnoosi- ja hoitoviiveet korvattujen potilasvahinkojen viimeaikaisessa kehityksessä

  prof. Eero Hirvensalo PVK, HUS

 • 14:00

  Vahinkoklinikka. Eero HIrvensalo ja Maiju Welling esittävät opettavaisia potilasvahinkotapauksia hoitoprosessin häiriöistä.

  prof. Eero Hirvensalo PVK LT Maiju Welling PVK

 • 15:00

  Tauko

 • 15:30

  Yleiset diagnoosi- ja hoitoviiveet perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon rajapinnalla. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon näkökulmat.

  prof. Eero Hirvensalo PVK, HUS LL Jarkko Suomela PVK, Helsingin kaupunki LT Maiju Welling PVK dos. Jarkko Pajarinen PVK, HUS dos. Esko Kemppainen PVK, HUS dos. Eero Pekkonen PVK, HUS

Potilasvakuutuskeskus (PVK) ja STM
Kurssinumero: 307D
Paikka: 307D
Aika: 15.1.2021 13:30 - 16:30
Aihealueet: Ammatillinen kehittyminen ja osaaminen
Puheenjohtaja: johtaja, Liisa-Maria Voipio-Pulkki , STM
Yhdyshenkilö: korvauspäällikkö, Elina Muukkonen , PVK
Tavoite: Potilasvakuutuskeskuksen vahinkoaineistosta löytyy yhä enemmän potilasvahinkoja, jotka ovat aiheutuneet sairauden diagnoosin tai hoidon viivästymisestä. Esityksessä käydään läpi tavallisimmat diagnoosin tai hoidon viivetilanteet perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon näkökulmasta. Samalla esitetään keinoja, miten viiveitä voidaan välttää. Esityksessä on mukana suosittu Vahinkoklinikka, jossa käydään läpi opettavaisia potilasvahinkotapauksia. Potilasvahinkojen selvittelyssä ei etsitä syyllisiä, vaan pyritään löytämään aina syitä vahingoille. Potilasvahinkotapauksia tutkimalla ja niistä oppimalla voidaan välttää vahinkoja tulevaisuudessa sekä parantaa potilasturvallisuutta. Kuulijat voivat osallistua esitykseen keskustelemalla ja äänestämällä.
Kohderyhmä: Tilaisuus on tarkoitettu perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa toimiville terveydenhuollon ammattihenkilöille sekä hoitoa ja palveluja suunnitteleville ammattilaisille.
Erikoistuminen: Hyväksytty 3 tuntia, hallinnollinen koulutus kaikille erikoisaloille