Takaisin

Empatia, ässä hihassasi

Kun otat ihosi ja sydämesi mukaan potilastyöhön, voit paremmin – samoin potilaasi.

KURSSI PERUTTU!

Effica, EKG ja empatia. Kaikki lääkärin työvälineitä, joiden käyttö on opittavissa. Empaattinen työtapa sopii hyvin lääkärinlaukkuun, sillä se tutkitusti lisää lääkärin hyvinvointia ja auttaa potilaita jopa paranemaan nopeammin.

Ihminen voi oppia empatiataitoja kognitiivisesti, mutta LL Olli Kontulainen opettaa niitä tuoreella, kokemuksellisuuteen perustuvalla tavalla.

– Empatia liittyy syvästi tunteisiin ja ihmisyyteen, siihen, kuinka ymmärrämme ja koemme toista. Kokemuksellisessa oppimisessa peilataan omaa tekemistä kehollismielellisten harjoitteiden kautta ja pyritään luomaan omalle tekemiselle paras mahdollinen malli, Kontulainen kertoo.

Kontulainen on perehtynyt empatiataitoihin varsin syvällisesti. Hän on opiskellut näyttelijäksi Teatterikorkeakoulussa, josta hän valmistui vuonna 2014, pari vuotta lääkäriksi valmistumisensa jälkeen. Helsinkiläisen Haagan terveysaseman ylilääkärinä Kontulainen ei enää ehdi mukaan luoviin projekteihin, mutta hän kanavoi Teatterikorkeakoulussa oppimaansa kollegojen koulutukseen.

Kontulaisen mukaan ammatillisuus suojaa lääkäriä, mutta ammatillinen rooli voi vahvistua liikaakin.

– Kun empatiaa käyttää työvälineenä, ammatillista roolia voi säätää vähän pienemmälle ja ottaa omaa persoonaansa ja ihmisyyttään enemmän esiin. Empaattisessa työotteessa ihminen ymmärtää toiseutta. Se tarkoittaa myös sitä, että ihminen ymmärtää itseään, sillä toista ei voi ymmärtää ilman itsensä ymmärtämistä, hän kuvaa.

Kun empaattista työotetta harjoittelee, sitä pystyy myös hallitsemaan. Silloin voi itse määritellä, kuinka paljon kussakin tilanteessa käyttää persoonaansa.

Olli Kontulaisen mukaan menetelmä sopii kaikille potilastyötä tekeville.

– Jos haluaa kokeilla turvallisessa ympäristössä, miltä tuntuu ottaa omaa itseään mukaan ammatilliseen rooliin, lämpimästi tervetuloa mukaan.

Kurssi 308P (pienryhmä): Inhimillisen kohtaamisen taidot – empatia lääkärin työvälineenä. Perjantaina 10.1.2020 alkaen klo 8.15.