Takaisin

Mitä kuntoutuksen euroilla saadaan?

Kuntoutuksen kustannukset tunnetaan, mutta sairaanhoitopiirit eivät juurikaan tiedä, millaista laatua ja vaikuttavuutta rahalla syntyy. Etelä-Pohjanmaalla ollaan ratkaisun äärellä.

Kuntoutukseen käytetyt eurot ja suoritteet tunnetaan sairaanhoitopiireissä tarkkaan. Sen sijaan toiminnan laatua ja vaikuttavuutta ei ole pystytty tarkkaan seuraamaan.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on vastikään tartuttu aiheeseen käytännön tasolla.

– Pilotoimme parhaillaan kahta erilaista vaikuttavuusmittaria sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon puolella. Saamme kerättyä kokemukset ammattihenkilöiltä ja potilailta vuoden loppuun mennessä, kertoo ylilääkäri, toimintayksikköjohtaja Aki Vainionpää.

Eteläpohjalainen kehittämishanke osui samaan saumaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) hankkeen kanssa. THL laatii parhaillaan suosituksia aikuisväestön toimintakyvyn arvioinnista sosiaali- ja terveyspalveluissa. Toinen suositus koskee aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden toimintakyvyn arviointia.

– Työmme niveltyi THL:n hankkeeseen ja pääsimme tekemään yhteistyötä. Testaamamme toimintakykymittarit ovat ehdolla THL:n suositukseen.

Vainionpään vetämässä projektissa mittaristoja testataan sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon avofysioterapiapalveluissa ja kuntoutusosastoilla. Lisäksi niitä testataan kotikuntoutuksen palveluissa.

– Olemme kehittämässä kyselyistä digitaalista versiota. Asiakkaan täyttämästä sähköisestä kyselystä kulkee tieto hoitavalle taholle sekä data-altaaseen, josta saamme tietoja yksikön ja sairaanhoitopiirin tasolla. Pystymme silloin aidosti selvittämään, millaista vaikutusta kuntoutuksella on.

Kuinka mittareiden antamaa tietoa voidaan yhdistää ja miten menetelmää voi lähteä toteuttamaan omassa yksikössä tai sairaanhoitopiirissä, siitä Aki Vainionpää kertoo tarkemmin Lääkäri 2020 -tapahtumassa. Samalla kurssilla kuullaan myös THL:n valtakunnallisista linjauksista.

– Uskon, että kurssilla on kiinnostavaa asiaa kaikille kuntoutukseen osallistuville niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossa.

Kurssi 322: Yhtenäinen toimintakykymittaristo kaikille aikuisille sekä aivoverenkiertohäiriön sairastaneille. Perjantaina 10.1.2020 alkaen klo 13.30.