Takaisin

Ilmasto muuttuu – tarvitseeko lääkärin varautua muutokseen?

Ilmastonmuutokseen liittyy suuria yhteiskunnallisia muutoksia, jotka vaikuttavat myös sairaiden ihmisten ja sairauksien hoitoon.

Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n mukaan maapallon lämpötila on jo noussut noin asteella esiteollisesta ajasta, ja jos lämpeneminen jatkuu nykyistä vauhtia, 1,5 asteen raja ylitetään vuosisadan puoleen väliin mennessä. Muutos vaikuttaa myös lääkärin työhön.

Ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutusta lääkärikuntaan pohditaan Ilmastonmuutos ja lääkäri -kurssilla Lääkäripäivillä.

– Meidän on hyvä muistaa, ettei ilmastonmuutos tarkoita pelkästään ilmaston lämpenemistä. Sillä on todennäköisesti erittäin suuria vaikutuksia maapallon ekologiaan ja sitä kautta sosiaalisiin olosuhteisiin, talouteen, kauppaan, tekniikkaan, elämäntyyliin ja elämiseen ylipäätään, kertoo kurssilla luennoiva THL:n tutkimusprofessori Elina Hemminki.

Hemminki huomauttaa, ettei ilmastonmuutoksen vaikutuksista ole vielä sataprosenttista varmuutta. Jos ennusteet pitävät paikkansa, muutokset ovat suuria – eivätkä ne voi olla vaikuttamatta lääkärin työhön.

– Edessä on todennäköisesti suuria yhteiskunnallisia muutoksia. Esimerkiksi ilmastopakolaisuus voi lisääntyä, ja maanviljelystavat, elinkeinorakenne ja kansainvälinen kauppa muuttua. Meidän täytyy pohtia ennakkoon, miten esimerkiksi sairaat ihmiset pärjäävät tällaisessa maailmassa ja miten heidän sairautensa voidaan hoitaa.

Hemmingin mukaan lääkäreillä voi olla tärkeä rooli myös ilmastonmuutoksen torjunnassa. Lääkäreitä kuunnellaan, sillä lääkärikunta koostuu kansainvälisesti hyvin verkostoituneista erityisasiantuntijoista.

– Kansainvälisellä lääkäriliikkeellä on ollut aiemminkin merkittävä rooli esimerkiksi ydinsodan vastustamisessa. Lääkäreillä on ammattiryhmänä korkea profiili, joten lääkäreiden kannattaa yhdessä pohtia, voisiko heillä olla jonkinlainen erityisrooli heidän erityisasiantuntemuksensa takia, Hemminki sanoo.

 

 

Ilmastonmuutos ja lääkäri -kurssi (125) keskiviikkona 9.1. klo 13.30.