Takaisin

Yhteistyö on voimaa – varsinkin, kun kyse on lasten käytöshäiriöistä

Sekä terveyspalvelut että lastensuojelun toimijat törmäävät lasten ja nuorten käytöshäiriöihin. Millaisilla yhteistyömalleilla käytöshäiriöiden aiheuttamia ongelmia voidaan purkaa?

Suomessa on THL:n selvityksen mukaan jopa 100 000 lastensuojelun ja lasten- ja nuorisopsykiatrian asiakasta. Lastensuojelun keskusliiton erityisasiantuntija Julia Kuokkanen tietää, että asiakkaiden tilanne on ollut pitkään vaikea.

– Taustalta löytyy paljon kasautunutta huono-osaisuutta, perheessä tapahtunutta päihteiden käyttöä ja mielenterveysongelmia. Kun asiaan ei ole puututtu tarpeeksi ajoissa peruspalveluissa, ongelmat purkautuvat lastensuojelun puolella. Mielenterveyspalveluiden saatavuus on ollut pitkään ongelmana, ja siihen yritetään puuttua myös soteuudistuksessa, hän kertoo.

Kuokkasen mukaan sekä lastensuojelussa että nuorisopsykiatriassa pohditaan usein, mille osa-alueelle jokin tietty pulma kuuluu.

– Lastensuojelu saattaa olla sitä mieltä, että asiakkaalla on vakava käytöshäiriö. Lastensuojelu toivoo siksi apua mielenterveyspalveluiden parista. Osastolla taas ajatellaan, että perheen tilanne on niin epävakaa, että lastensuojelun kuuluisi auttaa. Tilanteesta seuraa pallottelua, ja asiakas perheineen kärsii.

Juuri tällaisiin ongelmatilanteisiin pureudutaan myös Lääkäri 2019:n Käytöshäiriöt lapsilla ja nuorilla -kurssilla.

– Pohdimme yhdessä, mitä asialle voidaan tehdä ja millaisia yhteistoimintamalleja voisimme rakentaa. Jo sosiaalihuoltolaki ohjaa meidät yhteistoimintaan. On silti hyvä miettiä, miten voisimme kaikki pelata paremmin yhteen ja saavuttaa sellaisen tilanteen, jossa palveluketjut olisivat ehjiä ja toimivia, ja että asiakasta aidosti kuultaisiin, Kuokkanen kertoo.

Hän muistuttaa, että myös uudet Käypä hoito -ohjeistukset pureutuvat ongelman ytimeen. Suositus tarjoaa tietoa käytöshäiriöillä oirehtivien lasten ja nuorten vanhemmille, varhaiskasvatuksen, koulujen ja sosiaalitoimen henkilökunnalle sekä palvelujärjestelmiä suunnitteleville ja niistä päättäville tahoille.

– Ohjeistuksesta on varmasti apua, kun mietimme, miten voisimme tukea asiakkaita ja heidän koko lähiverkostoaan jo varhaisessa tilanteessa hyvin suunniteltujen palveluiden avulla.

 

Käytöshäiriöt lapsilla ja nuorilla -kurssi (303) perjantaina 11.1. klo 8.15.