Takaisin kurssilistaukseen

Virheet ja läheltä piti -tilanteet oppimisen lähteinä työyhteisössä

Kurssin aikataulu

 • 09:30

  Johdatus virhe- ja haittatilanteisiin oppimisen lähteinä

  dos., pedagoginen yliopistonlehtori Eeva Pyörälä, Helsingin yliopisto

 • 09:45

  Virheisiin altistavat tekijät ja keinoja niiden välttämiseksi

  LT, yleislääketieteen erikoislääkäri Maarit Nevalainen, Helsingin yliopisto

 • 10:00

  Virheisiin liittyvät tunteet ja niiden kohtaaminen

  KM, Sh Asta Toivonen, Helsingin yliopisto

 • 10:15

  Aktiivinen tapauspohjainen työskentely (tapaustyöskentely pienryhmissä ja yhteinen keskustelu)

  Eeva Pyörälä
  Asta Toivonen
  Maarit Nevalainen

dos., pedagoginen yliopistonlehtori Eeva Pyörälä, LT, yleislääketieteen erikoislääkäri Maarit Nevalainen ja KM Asta Toivonen Lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Kurssinumero: 218
Paikka: 207
Aika: 11.1.2018 09:30 - 11:30
Aihealueet: Ammatillinen kehittyminen ja osaaminen
Puheenjohtaja:
Yhdyshenkilö: KM, sh Asta Toivonen, Helsingin yliopisto
Tavoite: Työpajan tavoitteena on käsitellä virheitä ja erilaisia haittatilanteita oppimisen lähteinä: tarkastella virheisiin altistavia tekijöitä ja keinoja niiden välttämiseksi, kuvata haitta- ja läheltä piti-tilanteisiin liittyviä emotionaalisia seurauksia sekä tapauspohjaisesti analysoida virhetilanteita ja pohtia niiden oppimista edistävää käsittelyä työyhteisössä.
Kohderyhmä: Kaikki potilastyötä tekevät lääkärit sekä johtamiskoulutusta suorittavat ja johtoasemassa olevat lääkärit
Erikoistuminen: hyväksytty 2 tuntia, hallinnollinen koulutus kaikille erikoisaloille
Erityispätevyys: lääkärikouluttaja

Kurssimateriaalia ladattavissa Fimnet-tunnistautumisen jälkeen