Takaisin kurssilistaukseen

Palvelumuotoilulla kohti asiakaslähtöistä terveydenhuoltoa

Kurssin aikataulu

 • 09:00

  Tervetuloa ja johdanto

  Linjajohtaja Irma Jousela, HUS, HYKS, ATeK
  Sami Heistaro

 • 09:05

  Mitä palvelumuotoilu on ja kuka sitä tekee?

  Palveluliiketoiminnan muotoilija Hans Sandvik, Palmu Oy

 • 09:30

  Hoitoketju ja palvelupolku – miten ne yhdistetään?

  Johtava palvelumuotoilija Juha Kronqvist, Hellon Oy

 • 10:00

  Digitalisaatiolla lisäarvoa – case Noona

  Dos Johanna Mattson, HUS
  Head of Design Juha Salonen, Noona Healthcare

 • 10:30

  Tauko

 • 11:00

  Palvelumuotoilun menetelmien jalkauttaminen terveydenhuollossa

  Kehitysjohtaja Marika Järvinen, Finnmedi Oy

 • 11:30

  Asiakaslähtöisen toimintatavan johtaminen

  FT. Jan-Henry Stenberg, HUS

 • 11:50

  Yhteenveto ja keskustelua / Puheenjohtajat

Terveydenhuoltolääkärit ry ja Hallinto- ja johtajalääkärit alaosasto
Kurssinumero: 316
Paikka: Ylppö
Aika: 12.1.2018 09:00 - 12:00
Aihealueet: Johtaminen ja hallinto
Puheenjohtaja: Dos. Irma Jousela, HUS, HYKS, ATeK
LT Sami Heistaro, Lääkäriliitto
Yhdyshenkilö: LT Hanna Pelttari
Tavoite: Kurssin tavoitteena on pohtia, miten terveydenhuollon palvelujen päivittäinen järjestäminen vaikuttaa potilaan tai asiakkaan kokemukseen hoidon laadusta. Kurssin käyneille avautuu näkökulmia siihen, miksi parhaan tutkitun tiedon mukainen hoito ei aina potilaasta tunnu siltä ja miten tätä voidaan palvelumuotoilun keinoin parantaa. Kurssin käytyään osallistuja osaa kuvata sen palvelupolun, jonka yhtenä etappina hän potilaan näkökulmasta on.
Kohderyhmä: Kaikki lääkärit
Erikoistuminen: hyväksytty 3 tuntia, alat terveydenhuolto, hallinnollinen koulutus kaikille erikoisaloille
Erityispätevyys:

Kurssimateriaalia ladattavissa Fimnet-tunnistautumisen jälkeen