Takaisin kurssilistaukseen

Lanneselkäpotilaan kliininen tutkimus ja hoitolinjat vastaanotolla (pienryhmä)

Kurssin aikataulu

 • 08:30

  Kurssin avaus ja esittely

  Dos Olavi Airaksinen, KYS

 • 08:40

  Mistä selkäkipu johtuu ja mitkä ovat hoidon päälinjaukset

  Dos Olavi Airaksinen, KYS

 • 09:10

  Mitä on huomioitava selkäpotilaan kliinisen tutkimuksen yhteydessä vastaanotolla. Anamneesi ja kliininen tutkimus. Käytännön demonstraatio.

  LL Timo Pehkonen, Oulun Kaupunki
  LL Nils Kyrklund, Terveystalo

 • 10:15

  Tauko

 • 10:45

  Demonstraatio ja ryhmätyöskentelyä opettajien opastuksella

  Dos Karl-August Lindgren, Orton
  Dos Olavi Airaksinen, KYS
  LL Timo Pehkonen, Oulun Kaupunki
  LL Nils Kyrklund, Terveystalo
  LL Kari Hurskainen, HUS
  LL Jukka Pekka Kouri, Orton
  LT Katja Ryynänen, Rokua

 • 12:15

  Yhteenveto päivän teemasta

Suomen Manuaalisen Lääketieteen Yhdistys
Kurssinumero: 217P
Paikka: 204-205
Aika: 11.1.2018 08:30 - 12:30
Aihealueet: Fysiatria
Puheenjohtaja: dos. Olavi Airaksinen, KYS
Yhdyshenkilö: dos. Karl-August Lindgren, Orton
LL Nils Kyrklund, Terveystalo
Tavoite: Pienryhmäopetuksen tavoitteena on demonstraatioiden ja käytännön harjoituksen myötä opetella käytännössä suorittamaan hyvä kliininen selkäpotilaan tutkimus vastaanotolla sekä pystyä sen perusteella tekemään tarvittavat johtopäätökset potilaan tarvitsemista toimenpiteistä jatkohoidon järjestämiseksi.
Kohderyhmä: Yleis- ja työterveyslääkärit, fysiatriaan, liikuntalääketieteeseen, kirurgiaan, ortopediaan ja reumatologiaan erikoistuvat lääkärit sekä muut selkäpotilaan kliinisestä tutkimuksesta ja hoidosta kiinnostuneet lääkärit.
Erikoistuminen: hyväksytty 4 tuntia, alat fysiatria, liikuntalääketiede, neurologia, ortopedia ja traumatologia, työterveyshuolto, yleiskirurgia, yleislääketiede
Erityispätevyys: kivunhoitolääketiede
Osallistujamäärä on rajattu 42:een. Osallistujat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä, ja osallistua voivat vain vahvistuksen saaneet. Pienryhmäkurssit ovat vain lääkäreille. Pienryhmän lisämaksu on 45 €.