Takaisin kurssilistaukseen

Iäkkään sekava lääkitys, hyödynnä kliinisen farmasian osaajaa!

Kurssin aikataulu

 • 08:30

  Mikä on ajankohtaista iäkkäiden lääkehoidossa?

  Prof, LT Sirpa Hartikainen, Itä-Suomen yliopisto

 • 08:55

  Lääke75+ -tietokanta auttaa valitsemaan sopivan lääkkeen

  FaT Johanna Jyrkkä, Fimea

 • 09:15

  Moniammatillinen lääkitysarviointi kotihoidossa

  LL Kaija Hannula, Kirkkonummen sosiaali-ja terveyskeskus
  Proviisori Kirsi Kvarnström, Farmasialiitto/HUS-Apteekki

 • 09:35

  Moniammatillinen lääkitysarviointi päivystyksessä ja tehostetussa palveluasumisessa

  Kliinisen farmakologian kons. erikoislääkäri Outi Lapatto-Reiniluoto
  Lääkitysturvallisuuskoordinaattori Lotta Schepel

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Suomen Lääkäriliitto ry ja Farmasialiitto.
Kurssinumero: 116
Paikka: Oker-Blom
Aika: 10.1.2018 08:30 - 10:00
Aihealueet: Geriatria
Puheenjohtaja: Puheenjohtaja Marjo Parkkila-Harju, Lääkäriliitto
Yhdyshenkilö: FaT Johanna Jyrkkä, Fimea
Katja Sippola, Farmasialiitto
Tavoite: Kurssin tavoitteena on perehdyttää osallistujat rationaalista lääkkeiden käyttöä edistäviin käytäntöihin iäkkäiden hoidossa. Kurssi tarjoaa toimivia työkaluja ja menetelmiä iäkkäiden lääkehoitojen suunnitteluun ja arviointiin sekä perehdyttää moniammatillisena yhteistyönä tehtäviin lääkitysarviointeihin.
Kohderyhmä: Iäkkäitä hoitavat lääkärit
Erikoistuminen: hyväksytty 2 tuntia, alat akuuttilääketiede, geriatria, keuhkosairaudet ja allergologia, kliininen farmakologia, neurologia, psykiatria, sisätaudit/eriytyvä, terveydenhuolto, yleislääketiede
Erityispätevyys: lääkeala

Kurssimateriaalia ladattavissa Fimnet-tunnistautumisen jälkeen