Kaikki uutiset

Erimielisyyksiä potilaan kanssa? Siirrä tunteet sivuun!

Moni lääkäri joutuu uransa aikana tilanteeseen, jossa potilas on lääkärin kanssa täysin eri mieltä. Syynä voi olla esimerkiksi ajokyvyn arviointi tilanteessa, jossa potilas katsoo itse olevansa ajokykyinen, vaikka lääkäri on toista mieltä.

– Tällaiset tilanteet ovat hyvin tavallisia, sanoo dosentti ja neurologi Markku Sainio.

Sainion mukaan ajokykyä arvioidessa lääkärin kannattaa aina vedota yleiseen linjaan tai esimerkiksi ajoterveys ja Käypä hoito -suosituksiin. Tunteille ei saa antaa sijaa.

– Ajokyvyn arviointi on helppoa, kun potilaan sairaudet voidaan yhdistää Trafin tarkkoihin ajoterveysohjeisiin siitä, millainen henkilö on ajokykyinen ja millainen ei.

Aina arviointi ei ole lainkaan yksinkertaista ja selkeää. Ajokyvyn arviointia mutkikkaampia tilanteita ovat esimerkiksi sisäilmaoireet.

– Lääkäri ei pysty todentamaan sisäilman ongelmia, joten hän on täysin potilaan kertomuksen varassa. Potilas on voinut saapua vastaanotolle huonon sisäilman takia, vaikka ongelmana ei välttämättä ole sisäilma, vaan potilaan herkkyys reagoida tavanomaiselle huonolle sisäilmalle.

Jos lääkäri joutuu asiantuntijana itse tekemään tulkinnan ja perustelmaan sen potilaalle, tilanne voi olla vaikea.

– Potilas saattaa tällöin ajatella, että lääkäri päättää väärin.

”Ammattikunnan täytyy toimia yhteisessä linjassa.”

Haasteita tuo usein se, että potilas voi halutessaan hakeutua toiselle lääkärille ja saada tältä täysin eriävän mielipiteen.

– Nykyisin on valtavan helppoa löytää verkosta mielipiteitä eri lääkäreistä ja heidän toimintatavoistaan. Jos oman lääkärin näkemys ei ole toivottu, potilas voi jatkaa etsintäänsä ja päätyä vaihtoehtoisen lääkärin tai vaihtoehtoisen tiedon pariin.

Sainion mielestä tilanne asettaa lääkärikunnalle miettimisen paikkoja.

– Kyseessä on asia, joka pitää ottaa terveydenhuollossa vakavasti. Ammattikunnan täytyy toimia yhteisessä linjassa. On tosi hyvä asia, että potilas voi halutessaan kysyä toista ja kolmattakin mielipidettä, mutta lääkärin tulisi perustaa mielipiteensä yleisiin linjauksiin ja suosituksiin.

Kurssi: Miten olla eri mieltä potilaan kanssa vaarantamatta hoitosuhdetta? Torstai 11.1. klo 13.30. Messukeskus sali 228.