Kaikki uutiset

Geeniteknologia voisi olla osa lääkärien arkipäivää

Keinoäly tekee tuloaan ja terveydenhuoltojärjestelmä muuttuu kiihtyvää tahtia. Työn murroksesta puhutaan välillä kyllästymiseen asti. Terveyden ja hyvinvointilaitoksen tutkimusprofessori Markus Perola ei silti usko, että lääkärin työ katoaa mihinkään.

– Lääkäreiden kohdalla muutos on ennen kaikkea käsitteellinen. Lääkärin työstä tulee ja on jo tullut aiempaa yhteistoiminnallisempaa. Lääkäri ei ole enää ainoa ja ylin auktoriteetti, vaan eräänlainen konsultti, joka neuvoo potilasta terveysasioissa. Tekoälykään ei lähiaikoina tule korvaamaan lääkärin työtä, vaan ainoastaan helpottamaan sitä, Perola sanoo.

Itse työhön liittyviä muutoksia sen sijaan on luvassa. Perola kertoo, että esimerkiksi geeniteknologian hinnan lasku mahdollistaa pian genomien kartoittamisen ennaltaehkäisevästi.

– Genomien kartoittamisen hinta on tippunut valtavasti, ja se vastaa nykyisin jo suurin piirtein normaalin kuvantamistutkimuksen, kuten magneettitutkimuksen, hintaa. Uskon, että hinta putoaa jatkossa reilusti enemmän. Tämän seurauksena ei välttämättä kannata enää tutkia yhtä yksittäistä geeniä kerrallaan, vaan koko genomi kartoitetaan jo tutkimuksen alussa.

“Genomien kartoittamisella voitaisiin ennaltaehkäistä useita ongelmia.”

Perolan mielestä genomit voitaisiin periaatteessa kartoittaa jatkossa jo synnytyslaitoksella. Se helpottaisi lääkärien työtä ja parantaisi potilaiden hoitoa valtavasti.

– Ideaalitilanne olisi sellainen, jossa sekä lääkäri että potilas pääsisivät tarvittaessa tutustumaan geenitietoihin jo ennen tutkimuksia.

Moni geenimutaatio on ollut tiedossa jo pitkään, joten genomien kartoittamisella voitaisiin ennaltaehkäistä useita ongelmia. Perola mainitsee hyvänä esimerkkinä monelta suomalaiselta löytyvän, laskimoveritulpille altistavan geenimutaation.

– Geenimutaatiota tutkitaan harvoin esimerkiksi ennen ehkäisypillereiden aloittamista, sillä niiden kartoittaminen vie pari viikkoa ja sekä lääkärillä että potilaalla on usein toive aloittaa lääkitys aiemmin. Jos geenitestin tulokset olisivat jo selvillä ennakkoon, sellaiset potilaat, joilla tämä mutaatio löytyy, välttyisivät epäsopivalta lääkitykseltä ja sen aiheuttamilta mahdollisilta komplikaatioilta.

Kurssi: Terveydenhuolto muuttuu ja yhteiskunta muuttuu – miten käy lääkärikunnan? Torstai 11.1. klo 10.30, Messukeskus, sali 216.