Kaikki uutiset

Paperittomien äitien ja lasten terveydenhoito puhuttaa

Laki takaa paperittomasti maassa oleileville henkilöille kiireelliset terveyspalvelut, mutta kaikki palveluita tarvitsevat eivät aina osaa hakeutua oikeaan paikkaan hoitoon.

Lääkäri Heli Salmi kertoo, että raskaana olevat äidit ovat yksi yleisimmistä potilasryhmistä paperittomien klinikalla.

– Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat tehneet hiljattain päätöksen, jonka mukaan raskaana olevat naiset pääsevät normaalin neuvolaseurannan piiriin. Potilaat eivät kuitenkaan aina tiedä, mitä tämä käytännössä tarkoittaa, Salmi sanoo.

Salmi kertoo, että yksi syy tähän löytyy terveydenhuoltojärjestelmästä.

– Nykyistä terveydenhuoltojärjestelmää ei ole luotu sellaista ihmisryhmää varten, jolla ei ole käytössään esimerkiksi puhelinta.

Salmi toivoo, että esimerkiksi neuvolat palaisivatkin tavallaan juurilleen.

– Kun ensimmäinen kaikille avoin neuvola avattiin 1920-luvulla Helsingin Kallioon, alueen lapsikuolleisuus tippui dramaattisesti. Neuvolan olisi nykypäivänäkin hyvä mennä sinne, missä potilaat ovat, ja ottaa avoimesti vastaan ne, jotka järjestelmästä hyötyvät.

Salmi huomauttaa, että paperittomia on tilastollisesti niin vähän, että heidän hoitamiseensa ei kannata rakentaa tehotonta byrokraattista järjestelmää. Hän korostaa, ettei paperittomien äitien ja lasten terveydenhuolto voi olla mielipidekysymys.

– Raskautta täytyy seurata. Meillä on onneksi jo olemassa hoitopolku äideille, jotka eivät pääse äitiysneuvolaan. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon poliklinikat ovat suostuvaisia ottamaan vastaan tällaisia äitejä, jotta heidät voidaan tutkia ennen synnytystä.

Paperitonta äitiä ja lasta ei voida kotiuttaa sairaalasta, jos neuvolaseurantaa ei ole jollain lailla järjestetty. Jos lapsi ei ole pääsemässä neuvolaan, tämä päätyy erikoissairaanhoidon poliklinikalle seurantaan. Salmi kertoo, että sairaaloilla on tätä varten kirjalliset toimintaohjeet.

– Ongelmana on se, että neuvolaseurannan puuttuminen ei välttämättä tule ilmi synnytyssairaalassa. Lääkärit ja hoitajat eivät aina osaa kysyä asiaa.

Kurssi: Paperittomien terveydenhoito Suomessa. Perjantai 12.1. klo 8.30. Messukeskus, sali 318.