Kaikki uutiset

Yleisö mukana ratkaisemassa laatupalkinnon voittajaa

Yleisö voi osallistua ensimmäistä kertaa Lääkäriliiton laatupalkinnon valintaan. Lääkäri 2018:n osallistujat voivat äänestää omaa ehdokastaan laatupalkintofinaalissa tapahtuman päätöspäivänä.

Laatuneuvoston puheenjohtaja, yleislääketieteen erikoislääkäri Klas Winell toivoo tilaisuuteen mahdollisimman paljon aktiivisia osallistujia.

– Arvostamme erittäin paljon sitä, että kuulijat osallistuvat ehdotusten arviointiin ja voittajan äänestämiseen. Dialogi tuo varmasti lisäarvoa kilpailuun, Winell sanoo.

”Tällaisten hankkeiden merkitys on kansantaloudellisestikin erittäin suuri.”

Laatupalkinnosta kilpailee tänä vuonna kolme hyvin erityyppistä finalistia: Työterveys Helsinki (vaihtoehtoja sairauspoissaoloille), Seinäjoen keskussairaalan geriatrian toimintayksikkö (ortogeriatrinen yhteistyö potilaiden parhaaksi) ja HYKS Vatsakeskus nefrologia (munuaissiirtojen lisääminen eläviltä luovuttajilta).

Winell kertoo, miksi juuri nämä kolme ehdokasta ovat yltäneet finaaliin saakka:

– Työterveys Helsinki on keskittynyt tuki- ja liikuntaelinten sairauksien ja kivun hoitomenetelmiin. Kun tiedämme, että tule-sairaudet ovat tärkein tai toiseksi tärkein ennenaikaiselle eläkkeelle jäämisen syy Suomessa, tällaisten hankkeiden merkitys on kansantaloudellisestikin erittäin suuri.

Seinäjoen ortogeriatrisen hankkeen vahvuus on erikoisalojen rajat ylittävä yhteistyö.

– Ortopedit ja geriatrit arvioivat yhdessä ennen leikkausta, miten vanha ihminen voidaan kotiuttaa tai saada sellaiseen hoitopaikkaan, jossa hän ei jää sängyn pohjalle. Yhteistyötä tehdään tiiviisti myös leikkauksen jälkeen.

HYKS:n Vatsakeskuksen hankkeen kohde, munuaisen vajaatoiminta, on lisääntyvä ongelma Suomessa.

– Dialyysihoito on kallista ja raskasta potilaalle. Sen takia pyritään edistämään munuaissiirtoja. Silloin tarvitaan omaissiirtoja. Toiminta on käynnistynyt Suomessa huonosti. Tämän hankkeen tarkoitus on muuttaa toimintaprosesseja niin, että omaissiirrot lisääntyvät.

”Laadun kehittämisen pitää olla systemaattista ja mitattavaa.”

Finalistit ovat jo läpäisseet tiukan valintaprosessin.

– Laatupalkinnosta kilpailevat hankkeet lähettävät hakemuksen, joka perustuu vakiomuotoiseen kaavakkeeseen. Laatuneuvoston jäsenet käyvät itsenäisesti hakemukset läpi ja pisteyttävät ne määrättyjen arviointikriteerien perusteella. Sen jälkeen me katsomme, mitä hankkeet ovat saaneet eniten pisteitä. Nämä hankkeet arvioidaan vielä yhteisessä keskustelussa.

Winell korostaa, että kaikki finalistit ovat paikkansa ansainneet.

– Laadun kehittämisen pitää olla systemaattista ja mitattavaa. Lisäksi sen tuloksellisuutta pitää pystyä arvioimaan, ja toimintaan pitää pystyä tekemään muutoksia arvioiden pohjalta. Pääasia on pystyä hahmottamaan kolme asiaa: toimintaprosessin muutos, miten sitä on arvioitu ja miten sen onnistumista on mitattu.

Winellin mielestä on hienoa, että laadun arviointi on nyt osa Lääkäri 2018 ohjelmaa.

– Suomessa saattaa olla meneillään useita erinomaisia hankkeita, joista emme ole kuulleet mitään. Tämä on uusi ulottuvuus, joka voi nyt nousta esille.

”Emme tule olemaan valmiita silloin kun sote alkaa.”

Laatupalkinnon finaalin yhteydessä pohditaan myös laadun kansallisia mittareita.

– Nyt kun sote-uudistus lähestyy, laadun arvioinnista tulee entistä tärkeämpää. Tarvitsemme systemaattista mittaamista. Valtiovallalle on tärkeä tietää miten maakunnat menestyvät suhteessa toisiinsa. Maakuntia taas kiinnostaa, mitkä palveluntuottajat tuottavat hyvää laatua. Silloin ei keskustella pelkästään euroista, vaan myös laadusta ja vaikuttavuudesta.

Missä vaiheessa laadun kansalliset mittarit ovat?

– Ne ovat vielä alkutekijöissään. Maakuntatason mittareita valmistellaan nyt ministeriön johdolla ja varmaankin ne saadaan jonkinlaiseen asentoon ennen soten käynnistymistä. Maakuntien sisäisistä mittareista meillä on hirveän vähän tietoa. Uskoisin, että maakunnat ovat aloittaneet valmisteluyön ja pohtivat, miten siitä ne tulevat seuraamaan tuottajien toimintaa.

– Vastaus lienee se, että emme tule olemaan valmiita silloin kun sote alkaa. Maakunnissa tulee aivan varmasti kiire.

Kurssi 312 Lääkäriliiton laatupalkinto 2017 -finaali ja laadun kansallisista mittareista (kaikille avoin) perjantaina 12.1.2018 klo 8.30–11.15.