Kaikki uutiset

Soten johtaminen vaatii taitoa

Sote-uudistus kolkuttelee ovella: kolmen vuoden kuluttua vastuu terveyspalvelujen järjestämisestä siirtyy kunnilta 18 uudelle maakunnalle.

Finsote Consultingin johtava sote-konsultti Timo Salmisaari kertoo, että soteuudistuksessa on monta teemaa, joita terveydenhuollossa työskentelevän johtajan täytyy pitää mielessä. Salmisaari painottaa, että kaikki sosiaalialan ja terveydenhuollon johtajat ovat velvollisia osallistumaan tilanteen ratkaisuun.

– Johtamisen yksi keskeinen tehtävä on tuottaa ratkaisuja, ei osoitella muille kulloinkin vallitsevia epäkohtia ja kritisoida uudistuksia. Meidän kansallinen kantokykymme ei kestä nykytilannetta, joten muutoksia on yksinkertaisesti pakko tehdä.

Salmisaaren mielestä soteuudistuksessa on unohdettu asiakaslähtöisyys.

Kansalaisten pääsy palveluihin täytyy varmistaa. Tällä hetkellä soteuudistuksen tiimoilta kilpaillaan reviireistä ja vallasta, eikä itse tilanne etene. Se, että potilaat pääsevät palveluihin, on kuitenkin yksi soteuudistuksen keskeinen lähtökohta.

Hän huomauttaa, lääkäreillä on tärkeä tehtävä toimia soteuudistuksen tiedonvälittäjinä.

– Tuleva muutos ei ole onnistunut, jos ruohonjuuritason ääntä ei huomioida.

”Meidän täytyy myös vaatia johtamisen osaamista ja johtamisen johtamista.”

Vaikka muodollisesti lääkäri ei olisi johtaja, hän on silti asiantuntijana toiminnallinen johtaja, jonka ääntä täytyy kuulla arjen näkökulmasta.

– Jokainen potilas on oman hyvinvointinsa asiantuntija, hänet kohtaava työntekijä palvelujärjestelmän asiantuntija ja lääkäri lääketieteen asiantuntija. Muutoksilla on merkitystä vain, jos ne yltävät ruohonjuuritasolle, ja sinne ei päästä kuuntelematta näitä arjen toiminnan asiantuntijoita.

Salmisaari peräänkuuluttaa sitä, että meidän täytyy myös vaatia johtamisen osaamista ja johtamisen johtamista.

– Muuten vaarana on, että rakennamme keskenään liian erilaisia sovelluksia, joista ei saada hyvää kansallista kokonaisuutta. Pahimmillaan olemme luomassa 18 täysin erilaista järjestelmää, jotka eivät keskustele keskenään. Haasteena on periaate tuottaa kaikille samanlaista, sopivasti erilaista, mutta yksilöllisesti poikkeavaa kokonaisuutta.

Salmisaari kertoo, että hän on huolissaan julkisuudessa käytävästä sotekeskustelussa.

– Nyt meneillään ovat eräänlaiset asiantuntijuuden kilpa-ajot. Asiantuntijoita tulee kuulla, mutta millaista asiantuntijuutta se on? Missä ovat vielä tuntemattoman kokonaisuuden ja tulevaisuuden asiantuntijuudet? Uudistus ilman äänekkäitä vastustajia ei ole todellinen uudistus. Kaikki eivät saa mitä haluavat ja asiantuntijuuteen vetoaminen voi toisinaan olla muutosvastarinnan ilmentymä.

Soteuudistuksen mahdollista kaatumista väläytellään aika ajoin. Salmisaaren mielestä soten kaatuminen ei välttämättä ole ongelma suomalaiselle terveydenhuoltojärjestelmälle.

– Päinvastoin. Vaikka soteuudistus kaatuisi, olemme varmasti menneet sekä kansallisella että alueellisilla tasolla eteenpäin. On vain jatkettava matkaa, tilanteessa kuin tilanteessa.

Sote-ajan johtaminen. Ke 10.1. kello 15.15–16.15. Messukeskus sali 121.