Kaikki uutiset

Vanhuksen akuuttihoito on murroksen edessä

Ikääntyneiden määrän lisääntyessä myös vanhustenhoidon murroksesta on puhuttu vuosia. Haartmanin sairaalan ylilääkäri Laura Pikkaraisen mukaan muutos on käynnissä vielä vuosien ajan.

– Odotan mielenkiinnolla, mihin suuntaan vanhusten akuuttihoito kehittyy. Se on ollut aluillaan jo viimeiset 10–15 vuotta, ja on varmasti murroksessa vielä seuraavatkin vuodet.

Syy muutokseen johtuu siitä, että monisairaita vanhuksia ei enää hoideta laitoksissa vaan kotona. Myös kotihoidon rooli on muuttunut.

– Yhä sairaampia ja hauraampia vanhuksia hoidetaan kotona. Se luo valtavia muutospaineita ja neuvottomuutta esimerkiksi päivystystilanteisiin.

Pikkarainen kertoo, että päivystyksestä on muotoutunut paikka, jossa vanhusten akuutit ongelmat käsitellään. Maailma on muuttunut siitä, kun ongelmat kohdattiin vain vanhainkodeissa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla.

– Meillä täytyy olla keinoja tuoda päivystystä myös kotiin, eli sinne missä ihminen on.

Pikkarainen kertoo, että akuuttihoidon avuksi voidaan valjastaa muun muassa digitaalisia palveluita ja konsultaatiopalveluita.

– Meidän täytyy muistaa, että terveydenhoidon ammattilaisia toimii myös niin sanotulla avopuolella virka-ajan ulkopuolella.

”On ymmärrettävä, että lääketiede ei voi ratkaista kaikkia vanhuksen ongelmia.”

Pikkarainen huomauttaa, että päivystyksessä tilannetta kannattaakin kartoittaa moniammatillisella lähestymistavalla.

– Geriatrisen potilaan hoidossa on ymmärrettävä, että lääketiede ei voi ratkaista kaikkia vanhuksen ongelmia. Terveysongelmiin kietoutuu usein vanhuksen sosiaalinen ympäristö ja moni muu huomioonotettava asia.

Päivystyksessä työskentelevän lääkärin täytyykin oppia arvostamaan eri ammattiryhmiä uudella tavalla.

– Lääkäri ei voi välttämättä korjata vanhuksen ongelmia tekemällä diagnoosia ja kirjoittamalla reseptiä. Hänen täytyy pystyä kysymään yhä enemmän apua eri ammattiryhmiltä, kuten fysioterapeuteilta ja kotisairaanhoidolta. Avuksi tarvitaan koko vanhusta hoitavaa tiimiä.

Pikkarainen uskoo, että siirtymäaika tulee olemaan pitkähkö.

– Pitkistä sairaanhoitojaksoista on jo luovuttu. Jatkossa kotihoidon ammattilaisia täytyy olla enemmän kuin tänä päivänä.

Vaikka päivystyksen rooli muuttuisi, lääkäreiltä eivät työt lopu kesken. Pikkarainen korostaa, että kyse on enemmänkin siitä, että tasapaino päivystyksessä työskentelevien ja toisaalta kotihoidossa työskentelevien lääkäreiden välillä muuttuu.

– Lisäksi tekniikka tuo meille joka tapauksessa uusia mahdollisuuksia parantaa vanhusten akuuttihoitoa. Toivon, että tulevaisuudessa hoito on kokonaisvaltaisempaa ja nykyistä vähemmän pirstaloitunutta.

Lääkäri 2018 -tapahtuman kurssi Vanhuksen akuuttihoito: uudet keinot käyttöön

Keskiviikko 10.1.2018 klo 13.30–16.45 Messukeskus sali 129