Kaikki uutiset

Keinoäly muuttaa lääkärin työtä

Keinoäly ja sen loputtomat mahdollisuudet puhuttavat viikko viikolta enemmän. Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan koulutuksen kehittämisyksikön johtaja Outi Kortekangas-Savolainen kertoo, että lääkärin ei kannata pelätä keinoälyä.

Kortekangas-Savolainen puhuu keinoälystä mieluummin taustaälynä, joka on lääkärin tukena päätöksenteossa.

– Taustaäly on asia, joka tuo varmasti paljon hyvää lääkärin ammattiin. Lääkäreiden kannattaisi suhtautua siihen positiivisesti, hän sanoo.

Keino- tai taustaäly on jo nyt muutamien lääkärien käytössä päätöksenteon tukena.

– Toistaiseksi siitä on apua vasta muutamien sairauksien hoidossa. Taustaälyä kuitenkin kehitellään monella suunnalla, ja sen mahdollisuudet ovat tulevaisuudessa suuret.

Kortekangas-Savolainen ajattelee, että taustaälyn käyttö lääkärin työssä tulee lisääntymään. Samalla käytön vaikutukset tulevat ulottumaan laajalle.

– Uskon, että siitä on tulevaisuudessa valtavasti apua esimerkiksi tiedonhaussa ja diagnostiikassa. Taustaäly voi parantaa lääkärin työn laatua ja siten auttaa entistä enemmän potilaita.

Teknologia mukaan opetukseen

Tänä syksynä opintonsa aloittaneet lääketieteen opiskelijat tulevat törmäämään urallaan taustaälyyn ja sen mahdollisuuksiin tavalla, jota harva voi vielä edes kuvitella. Kortekangas-Savolainen muistuttaa, että muutos täytyy huomioida lääkärikoulutuksessa entistä paremmin.

– Maailma muuttuu lääketieteenkin alalla yhä nopeammin, ja lääkärikoulutuksessa pitää kertoa tästä muutoksesta. Opiskelijoiden täytyy pystyä sietämään työelämän epävarmuutta paitsi potilaan hoidossa myös tulevaisuuden työnkuvissa.

Kortekangas-Savolaisen mukaan asiaa pohditaan jo laajalti lääketiedettä opettavissa oppilaitoksissa.

– Monella rintamalla mietitään jo, miten teknologia voidaan tuoda entistä paremmin mukaan koulutukseen.

Yksi keino sulauttaa teknologia ja taustaälyn käyttö osaksi lääketieteen opintoja on nykyistä laaja-alaisempi yhteistyö eri alojen oppilaitosten kesken.

– Esimerkiksi Turussa on käynnissä pilottikurssi, jossa ammattikorkeakoulun insinööriopiskelijat, lääketieteen opiskelijat ja hammaslääketieteen opiskelijat työskentelevät yhdessä. Jatkossa mukaan tulee myös terveysteknologian opiskelijoita Turun yliopiston Tulevaisuuden teknologioiden laitokselta, Kortekangas-Savolainen sanoo.

Laaja-alainen verkostoituminen hyödyttää paitsi oppilaitosta myös opiskelijoita.

– Kannustan ehdottomasti kontaktien etsimiseen oman alan ulkopuolelta. Yhteistyö eri tiedekuntien ja korkeakoulujen välillä on tulevaisuudessa yhä tärkeämpää, Kortekangas-Savolainen kiteyttää.

Kaikille Lääkäri 2018 -kävijöille avoin luento Taustaäly tai taustahäly – keinoäly tulossa.
Keskiviikko 10.1.2018 klo 8.30–11.40 Messukeskus sali 113