Kaikki uutiset

”Mediaseksikäs digiparantaja” pokkasi koulutuspalkinnon

Jukka Vaahersalo, Sara Launio, Pontus Molander, Monika Carpelan-Holmström ja Pauliina Molander.

Lääkäri 2017 on myöntänyt koulutuspalkinnon kurssille Mediaseksikäs digiparantaja. Kunniamaininnan saivat kurssit Elvytys ja hätätilanne, Vatsa vaivaa – miten tutkin ja hoidan? sekä Den lömska buken – situationer som kräver omedelbar diagnos och vård. Palkinnot jaettiin Lääkäriliiton vuosijuhlassa 28.2.

Lääkäri 2017 on myöntänyt Nuorten Lääkärien Yhdistyksen järjestämälle kurssille ”Mediaseksikäs digiparantaja” koulutuspalkinnon. Perusteluissa todetaan muun muassa näin:

Sessio käsitteli ansiokkaasti uutta lääkärintyön ulottuvuutta: sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia ja siihen liittyviä riskejä. Kurssi madalsi osallistujien kynnystä laajentaa oman kentän viestintää sosiaaliseen mediaan. Eri osaamisalueita edustavat puhujat olivat hyvin perehtyneet aiheeseen, josta tutkimustietoa on vain vähän saatavilla.

– Some on nouseva ja ajankohtainen aihe. Kurssi tarjosi läpileikkauksen aiheeseen, ja sisältö oli monipuolinen, kurssin puheenjohtaja Sara Launio toteaa.

Hän sanoo, että NLY on tehnyt pitkään koulutuksia, mikä heijastuu toteutuksissa.

– Oli hienoa nähdä monien kokeneiden kollegojen kiinnostuvan nuorten tärkeäksi kokemasta teemasta. Toivottavasti kurssi kannustaa lääkäreitä vuorovaikutukseen somessa.

Palkinnon vastaanottaminen tuntuu henkilökohtaisesti hyvältä.

– Pitkäjänteinen koulutusyhteistyömme näkyy, ja palkinto on kiitos siitä. Tunnustus on tekijöille tärkeä. Tämä antaa energiaa suunnitella ensi vuodelle uutta kurssia.

Kunniamaininta: paras pienryhmä

Paras pienryhmä -kunniamaininta meni kurssille Elvytys ja hätätilanne (kansainvälinen ILS-kurssi).
Kurssin yhdyshenkilö Jukka Vaahersalo sanoo, että elvytys ja hätätilanne on useimmille lääkäreille ja muullekin hoitohenkilökunnalle hyvin harvoin eteen tuleva tilanne, jonka vuoksi rutiinia ei oikein synny kenellekään.

– Oikea toiminta erityisesti alkuvaiheessa vaikuttaa merkittävästi potilaan selviytymiseen. Jos alkutoimissa – elottomuuden tunnistaminen, varhainen defibrillaatio ja tehokas ja laadukas paineluelvytys — syntyy merkittäviä viiveitä, niin muulla hoidolla ei voida niitä enää myöhemmin korjata.

Kunniamaininta on Vaahersalolle tärkeä ja hieno asia, koska Lääkäripäivillä on erittäin paljon hyvin laadukkaita ja tärkeitä koulutusosioita.

– Olemme onnistuneet tuomaan viestiämme hyvin perille, ja koulutettavat ovat mitä ilmeisimmin saaneet vastetta hakemalleen koulutukselle.

Vaahersalo kertoo, että elvytyskoulutusta on pidetty Lääkäripäivien yhteydessä jo hyvin pitkään, noin 20 vuoden ajan.

– Tämän tunnustuksen vastaanottaminen on myös meille Suomen elvytysneuvoston aktiiveille hieno palaute, sillä reilu kaksi vuotta sitten lähdimme aktiivisesti uudistamaan koulutusta ja toimme eurooppalaisen standardoidun kurssiformaatin Suomeen. Panostuksemme on ollut vaivan arvoista ja oikea ratkaisu.

Kunniamaininta: suosituin kurssi

Suosituimman kurssin kunniamaininnan sai Vatsa vaivaa – miten tutkin ja hoidan? Kurssilla oli 440 osallistujaa.

Kurssin puheenjohtaja Pauliina Molander kertoo, että vatsavaivat ovat yksi yleisimmistä oireista, joiden takia potilaat hakeutuvat lääkärin vastaanotolle.

– Kurssin tavoitteena oli yhdistää vatsavaivoja hoitavat kaksi isoa erikoisalaa eli gastroenterologinen kirurgia ja gastroenterologia. Näin saamme katettua vatsavaivojen kokonaisuuden kompaktissa muodossa yleislääkärin työtä tukemaan.

Yhteistyö erikoisalojen välillä alkoi viitisen vuotta sitten.

– Erillisten ohjelmaehdotusten sijaan saimme käyntiin hyvän yhteistyön ja olemme tehneet siitä lähtien yhteisohjelman, joka varmasti antaa paremman kokonaiskuvan erikoisalojemme tautikirjosta ja palvelee toivon mukaan erityisesti Lääkäripäivien osallistujia.

– Kunniamaininta on hieno tunnustus, Molander sanoo.

Kunniamaininta: parhaat palautteet kokonaisuutena

Kunniamaininta parhaista palautteista kokonaisuutena annettiin ruotsinkieliselle kandikurssille Den lömska buken – situationer som kräver omedelbar diagnos och vård.

Buken kan ha diffusa symtom som är svåra att diagnostisera eftersom orsakerna kan vara väldigt många. Det här tog Finska Läkaresällskapet och Medicinarklubben Thorax fasta på i sin kandidatkurs. Gastrokirurg Monika Carpelan-Holmström höll i trådarna för kandidatkursen.

– Akut buk är en krissituation för patienter där det är väsentligt att behandlingen påbörjas i tid. Ibland kan det vara fråga om liv och död. Bland föreläsarna hade vi en blodkärlskirurg, en gynekolog, en urolog, en gastroenterolog och en gastrokirurg. De berättade från sin sida om situationer som kräver omedelbar vård.

Förutom föreläsningarna tog kursen också upp konkreta patientfall där alla i salen tillsammans kunde fundera på olika diagnos- och behandlingsmöjligheter.

– Vi har länge talat för teamwork och multiprofessionellt, interaktivt samarbete mellan olika specialistgrenar. Temat träffade tydligen rätt eftersom kursen fick ett hedersomnämnande. Den här utmärkelsen känns verkligt bra och betyder i förlängningen att vi fortsätter på samma linje. Nästa år är det tänkt att diabetes är på agendan, säger Carpelan-Holmström.

Top ten kurssit
(kurssin tunnus, kurssin nimi, osallistujamäärä)
223 Eväitä päivystykseen (kandikurssi) 786
203 Vatsa vaivaa – miten tutkin ja hoidan? 440
121 Yksi kaikkien puolesta: Lääkärit ajoterveysekspertteinä 387
317 Nuppi ja kroppa: tunnista ja puutu toiminnallisiin häiriöihin 352
112 Kun henkeä ahdistaa rasituksessa, miten tutkin? 340
212 Jokalääkärin kirurgiaa 297
219 Lievät muistiongelmat – näin tutkimme 276
120 Suomalainen terveydenhuolto 2020-luvulle! 232
114 Sote-uudistuksen suuntaviivat 2020-luvun terveydenhuollolle 221
214 Käytännön hätäensiaputapauksia 221
224 Avohoidon käytännön traumatologiaa 218

Kurssikohtaiset palautteet lähetetään jokaisen kurssin yhdyshenkilölle sähköpostitse.

Uusia kurssiehdotuksia kerätään 3.3.–10.4. Ne pyydetään toimittamaan luennoitsijaportaaliin
https://ilmo.contio.fi/luennoitsijaportaali/login.aspx