Kaikki uutiset

Erikoislääkärikoulutus uudistuu

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksen koordinaatiojaosto on parhaillaan valmistelemassa erikoistumiskoulutuksen uudistusta.

– Toimenpideohjelma on viimeistelyä vaille valmis, kertoo Lääkäriliiton koulutusasiantuntija, LT Sami Heistaro.

Uudistukselle oli selkeä tilaus. Erikoisaloja on 50, ja niille hakeudutaan epätasaisesti. Erityisesti lisätarvetta on psykiatrian, fysiatrian, keuhkosairauksien, reumatologian sekä laboratoriolääketieteen alojen osaajista. Aloja, joilla on koulutuksen vähennystarvetta, ovat muun muassa ortopedia, plastiikkakirurgia ja silmätaudit. Tiedot perustuvat Johanna Rellmanin raporttiin ”Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutustarpeen arviointi vuoteen 2030”.

– Tavoitteena on luoda yliopistojen johdolla vuoteen 2019 mennessä uusi valintamenettely, joka on avoin ja tasapuolinen kaikille. Erikoistuville järjestetään laadukas erikoistumiskoulutus, jonka yliopisto toteuttaa tiiviissä yhteistyössä palvelujärjestelmän kanssa. Yhteistyön pitää olla saumatonta, Heistaro kuvaa.

Koulutusväylä koko erikoistumisalalle

Heistaro kertoo myös, että koulutuksen laatuun panostetaan ja seurantaa lisätään.

– Koulutuksen taso ja seniorituki ovat vaihdelleet aloittain ja eri puolilla maata. Yliopistojen roolia koulutuksen ohjaamisessa selkiytetään, ja niiden vastuulla on luoda menetelmä erikoistumiskoulutuksen laadunvarmistukselle ja seurannalle. Asetettujen tavoitteiden mukaan sähköistä seurantajärjestelmää kehitetään ja käyttöön otetaan myös sähköinen lokikirja. Erikoistuva voi antaa palautetta, minkälaista erikoistumiskoulutusta hän on saanut. Koska valtio maksaa koulutuksesta korvausta, sen on oltava laadukasta.

Valmiiksi suunniteltu koulutusväylä on iso parannus entiseen. Tarkoitus on, että koulutus menee sujuvasti eteenpäin ja tyhjäkäynti vähenee.

– Erikoistuvalle tarjotaan viideksi tai kuudeksi vuodeksi koulutusväylä, jossa on mietitty etukäteen vaadittavat erikoistumispaikat joko terveyskeskuksessa, keskussairaalassa tai yliopistosairaalassa; Heistaro valaisee.

Aidosti kiinnostava erikoisala

Sami Heistaro on kiertänyt ympäri maata puhumassa opiskelijoille uudistuksesta. Muutos paitsi innostuttaa myös huolestuttaa.

– Osa on huojentuneita, koska uudistus ei tule voimaan vielä ensi vuonna. Jotkut ovat huolestuneita siitä, jos eivät pääsekään erikoistumaan valitsemalleen alalle. Suunniteltuja uudistuksia pidetään kuitenkin tervetulleina ja tarpeellisina. Vielä ratkaisemattomien asioiden toivotaan kuitenkin selviävän mahdollisimman pian.

Heistarolla on tukku ohjeita, miten sopivaa erikoisalaa voi haarukoida.

– Peruskoulutus antaa vain pintaraapaisun eri aloista. Alaan voi tutustua esimerkiksi haastattelemalla kollegoita sekä tekemällä kesätöitä ja syventäviä opintoja kiinnostuksen kohteena olevalla alalla. Kehotan tutustumaan useampaankin alaan, koska vaihtoehtoja on 50. Lääkäriliiton erikoisalani.fi antaa osaltaan tukea pohdintaan ja tarjoaa paljon tilastotietoa kustakin erikoisalasta. Tärkeintä on kuitenkin valita itseään aidosti kiinnostava erikoisala.

Heistaro mainitsee vielä lääkärien kasvaneet määrät. Kelan tilastojen mukaan viime lukuvuonna ulkomailla lääketiedettä opiskeli yhteensä 761 suomalaista. Määrä on kasvanut nopeasti ja on suuri verrattuna siihen, että Suomen yliopistoissa lääketieteen opinnot aloittaa vuosittain yhteensä noin 750 uutta opiskelijaa.

Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuoreiden tulosten mukaan vain 3 prosenttia ulkomailla lääketiedettä opiskelevista tutkimukseen vastanneista ilmoitti, ettei aio palata Suomeen valmistumisen jälkeen. Lääkäriliiton mielestä ulkomailla opiskelevat tulee ottaa huomioon kotimaisen lääkärikoulutuksen ja erikoistumisen mitoituksessa, koska valtaosa näistä suomalaisista aikoo palata kotimaahan valmiina lääkäreinä.

– Koulutusmääriä ryhdytään arvioimaan yhteistyössä STM:n sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa, jotta saadaan erikoistumis- ja peruskoulutukseen tasapaino.

215 Erikoislääkärikoulutus uudistuu – Mikä muuttuu?
Torstai 12.1.2017 08.45–10.15
Tämä kurssi on avoin kaikille Lääkäripäivien osallistujille, myös näyttelykävijöille.