Kaikki uutiset

Sote – aina ajankohtainen ja vieläkin avoin

Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on sote-uudistuksen suuri päämäärä, mutta myös merkittäviä muutoksia lääkärin työhön on luvassa.

Sote-uudistuksen pitää vastata väestörakenteen ja ihmisten palvelutarpeen muutoksiin tulevaisuudessa, käytännössä ihan jo muutaman vuoden päästä.

– Väestö monimuotoistuu, ja monikulttuurisuus asettaa omat vaatimuksensa. Ihmiset muuttavat työpaikkojen ja palvelujen perässä isoihin kasvukeskuksiin. Syrjäseudulla palvelut voivat heiketä, ellei niitä mietitä perusteellisesti uudelleen. Myös väestön ikääntyminen tuo oman lisänsä. Suuret ikäluokat ovat nyt noin 70 vuoden ikäisiä ja tarvitsevat lisääntyvässä määrin sote-palveluita, kuvaa dosentti Liisa-Maria Voipio-Pulkki sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Terveyshyötyä annetuilla resursseilla

Kun punnitaan terveydenhuollon tasa-arvoa, reagointikykyä, taloudellista suojaa ja tehokkuutta, käytetään niin sanottua WHO-kehikkoa.

Professori Minna Kaila Helsingin yliopistosta kuvaa kehikkoa näin:

– Terveyden ja pärjäämisen tukena kaikissa maissa on monimutkainen terveysjärjestelmä. Jotta maita voidaan ylipäänsä vertailla, käytetään kehikkoa. Se auttaa kokoamaan samoja tietoja vertailun pohjaksi.

Lääkäriliiton terveyspoliittisen asiantuntijan Lauri Vuorenkosken mukaan terveydenhuolto on suurten muutosten edessä. Parin vuosikymmenen päästä terveydenhuoltojärjestelmä on aivan toisenlainen kuin nykyisin.

Tulevaisuus tuokin merkittäviä muutoksia myös lääkärin työhön.

– Järjestelmää tulee kehittää siten, että se pystyy tuottamaan mahdollisimman paljon terveyshyötyä sille annetuilla resursseilla, Vuorenkoski sanoo.

Ison kuvan ymmärtäminen auttaa

Sote-uudistusta on väännetty kuin iisakinkirkkoa. Kansalaisilta alkaa pian usko hiipua.

Uusien maakuntien pitäisi olla toiminnassa jo 1.7.2017. Ensimmäiset maakuntavaalit pidetään tammikuussa 2018.

Sote-uudistuksen lähtölaukaus on 1.1.2019. Tuolloin luodaan rakenteet sille, millaista terveydenhuoltoa halutaan.

– Tämä on vasta alkua uudistukselle, Voipio-Pulkki tähdentää.

Milloin uudistus sitten toteutuu?

– Maakunnat ovat jo nyt alkaneet uudistaa toimintaa. Samalla mietitään miten kootaan palveluita isompiin keskuksiin ja toisaalta tehostetaan kotihoitoa ja esimerkiksi virtuaalisia palveluita.

– Tässä luodaan raamit, jotka mahdollistavat palveluiden kehittämisen. 2020-luvulla alkaa voimallinen kehittäminen, jota meillä ei ole varaa jättää tekemättä, Voipio-Pulkki painottaa.

Moni asia on vielä auki, mikä herättää epävarmuutta. Miten tämä kaikki hoidetaan?

– Kannustan kaikkia terveydenhuollon ammattilaisia ottamaan ihan kansalaisinakin perusteellisesti selvää, mistä kaikesta maakunta- ja sote-uudistuksessa on kysymys. Hyvä tietolähde on alueuudistus.fi-sivusto. Ison kuvan ymmärtäminen auttaa hahmottamaan, miten ja miksi uudistus tulee näkymään etulinjassa ja ruohonjuuritasolla.

120 Suomalainen terveydenhuolto 2020-luvulle
keskiviikkona 11.1.2017 klo 13.30–17.00