Takaisin kurssilistaukseen

Tekevälle sattuu. Virheet ja läheltä piti -tilanteet oppimisen lähteinä työyhteisössä

Kurssin aikataulu

 • 08:45

  Johdatus virhe- ja haittatilanteisiin oppimisen lähteinä

  Dos., pedagoginen yliopistonlehtori Eeva Pyörälä Helsingin yliopisto

 • 09:00

  Virheisiin altistavat tekijät ja keinoja niiden välttämiseksi

  LT, yleislääketieteen erikoislääkäri Maarit Nevalainen Helsingin yliopisto

 • 09:15

  Virheisiin liittyvät tunnekokemukset ja luottamuksellisen ilmapiirin edistäminen työpaikalla

  KM Asta Toivonen Helsingin yliopisto

 • 09:30

  Aktiivinen tapauspohjainen työskentely

dos., pedagoginen yliopistonlehtori Eeva Pyörälä, LT yleislääketieteen erikoislääkäri Maarit Nevalainen, KM Asta Toivonen Lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Kurssinumero: 212
Paikka: 207
Aika: 10.1.2019 08:45 - 10:45
Aihealueet: Ammatillinen kehittyminen ja osaaminen
Puheenjohtaja:
Yhdyshenkilö: Asta Toivonen , Helsingin yliopisto
Tavoite: Työpajan tavoitteena on käsitellä virheitä ja erilaisia haittatilanteita oppimisen lähteinä. Työpajan jälkeen osallistuja osaa: - Tunnistaa virheisiin altistavia tekijöitä ja keinoja niiden välttämiseksi - Kuvata haitta- ja läheltä piti-tilanteisiin liittyviä kokemuksia sekä - Pohtia miten työyhteisössä voidaan rakentaa oppimista edistävää luottamuksellista ja turvallista ilmapiiriä - Tapauspohjaisesti analysoida virhetilanteita ja pohtia niiden oppimista edistävää käsittelyä työyhteisössä
Kohderyhmä: Kaikki potilastyötä tekevät lääkärit sekä johtamiskoulutusta suorittavat ja johtoasemassa olevat lääkärit.
Erikoistuminen: Hyväksytty 2 tuntia, alat hallinnollinen koulutus kaikille erikoisaloille

Kurssimateriaalia ladattavissa Fimnet-tunnistautumisen jälkeen