Takaisin kurssilistaukseen

Akutvård av patienter med traumatisk hjärnskada

Kurssin aikataulu

 • 08:30

  Differentialdiagnostik och akutvård vid akut skallskada

  ML Johannes Björkman HNS

 • 09:00

  När, Var och Hur för neurokirurgisk behandling av traumatisk hjärnskada

  Doc. Rahul Raj HNS

 • 09:30

  Hur handlägga en patient med förhöjt intrakraniellt tryck?

  MD Ann-Christine Lindroos HNS

 • 10:00

  Tauko

 • 10:30

  Alkohol och traumatisk hjärnskada, ett typiskt finskt problem?

  Prof. Markus Skrifvars HNS

 • 11:00

  Interaktiva ”real life”-patientfall med föredragshållarna som panelmedlemmar

Finska Läkaresällskapet
Kurssinumero: 207
Paikka: Björkstén
Aika: 10.1.2019 08:30 - 12:00
Aihealueet: Anestesiologia ja tehohoito
Puheenjohtaja: Professori , Markus Skrifvars , HUS
Yhdyshenkilö: Professori , Markus Skrifvars , HUS
Tavoite: Att förbättra kunskaperna och färdigheterna att identifiera och sköta patienter med traumatisk hjärnskada. Förstå betydelsen av förhöjt intrakraniellt tryck
Kohderyhmä: Medicine kandidater från årskurserna 4,5 och 6 samt alla övriga intresserade
Erikoistuminen: Godkänd 4 timmar, Ansöks för akutmedicin, allmänmedicin, allmän kirurgi, anestesiologi och intensivvård, inre medicin, neurokirurgi