Takaisin

Paperittomien terveydenhuollosta puhumista tarvitaan

Oikeus terveyteen on ihmisoikeus, joka kuuluu myös paperittomille. Lääkäripäivillä kuullaan vinkkejä paperittomien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen.

Suomessa elää moninainen joukko paperittomia ihmisiä, joiden tarkkaa lukumäärää ei tiedä kukaan. Terveydenhuoltolain mukaan julkisen terveydenhuollon on aina annettava kiireellistä hoitoa kaikille sitä tarvitseville, myös paperittomille. Kotikuntalaki ratkaisee, onko henkilölle järjestettävä muita julkisen terveydenhuollon palveluita.

Paperittomia ja erilaisia käytäntöjä heidän terveydenhuoltonsa järjestämiseen käsitellään muun muassa Lääkäripäivien Toimivat käytännöt paperittomien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä -kurssilla.

Kurssilla kuullaan erilaisia näkökulmia paperittomien terveyspalveluiden järjestämisestä: PICUMin advocacy officer Alyna Smith kertoo paperittomien pääsystä terveydenhuollon pariin Euroopassa ja Göteborgin yliopiston professori Henry Ascher valottaa lainsäädännön kehitystä Ruotsissa. Lisäksi Helsingin kaupungin eteläisen aikuissosiaalityön päällikkö Sari Karisto ja terveyskeskuslääkäri Moona Merikallio kertovat Helsingissä havaituista parhaista käytännöistä.

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n suunnittelijan Meri Korniloffin mukaan keskustelua paperittomien potilaiden tilanteista tarvitaan, sillä monikulttuuristuminen ja globaali liikehdintä ovat lisääntymään päin.

– Kurssilla kuullaan hyvistä käytännöistä paperittomien hoidossa niin Suomessa kuin muualla Euroopassa. Lisäksi kurssilla käsitellään erityiskysymyksiä, joita hoidon järjestämiseen saattaa liittyä. Kaikilla lääkäreillä olisi hyvä olla jonkinlainen tieto siitä, keitä paperittomat ovat ja miten he hoitavat paperittomia, hän sanoo.

Korniloff korostaa, että paperittomien kaltaisen potilasryhmän kohdalla tarvitaan myös vankkaa terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden yhteistyötä. Osassa kunnista paperittomien palveluita on jo keskitetty, ja monessa kunnassa on järjestetty esimerkiksi raskaana olevien ja lasten hoito, vaikka muuta terveydenhuoltoa ei olekaan saatavilla.

– Lainsäädäntö takaa kiireellisen hoidon paperittomille, mutta kunnat ovat saattaneet laajentaa palveluita. Näin on esimerkiksi Helsingissä, jossa on löydetty paljon hyviä ratkaisuja asian kohtaamiseen. Paperittomien välttämätöntä terveydenhoitoa keskitetään Kalasatamaan, jossa lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille kertyy erityisosaamista, Korniloff kertoo.

 

Toimivat käytännöt paperittomien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä -kurssi (301) perjantaina 11.1. klo 8.